Del

Den sociale diplomuddannelse - Rusmiddel

Uddannelsesretning: Rusmiddel Rusmiddel giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i rusmiddel
Den engelske betegnelse er: Diploma of Social Work. Intoxicant.

Læringsmål

Viden

  • Har viden om og forståelse af det sociale arbejdes anvendte teorier og metoder på rusmiddelområdet samt relationen til praksis.
  • Kan reflektere over disse teoriers og metoders anvendelse i og betydning for praksis på rusmiddelområdet.

Færdigheder 

  • Anvende teorier og metoder til analyse af praktiske og teoretiske problemstillinger på rusmiddelområdet.
  • Undersøge, beskrive og vurdere relevante teoretiske og praksisnære problemstillinger i socialt arbejde på rusmiddelområdet.
  • Begrunde valg af metoder og handlinger i konkrete socialfaglige problemstillinger på rusmiddelområdet.
  • Formidle praksisnære problemstillinger, handlinger og metoder til samarbejdspartnere og brugere. Den sociale diplomuddannelse

Kompetencer 

  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
  • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en socialfaglig professionel etik.
  • Udvikle egen socialfaglige praksis på rusmiddelområdet.