Del

Diplomuddannelse i Beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse giver dig den nyeste viden inden for beskæftigelsesområdet, fokus på udvikling og inddragelse af egen praksis og en forståelse for den samfundsmæssige kontekst beskæftigelsesindsatsen skal fungere i.

 • Du får opdateret viden om og erfaring med anvendelse af forskellige metoder om beskæftigelse
 • Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet.
 • Du vil også lære at indgå i tværsektionelt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger mm.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i beskæftigelsesindsats henvender sig til medarbejdere, der arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen eller ønsker at kvalificere sig til arbejdet med beskæftigelsesindsatsen, i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner.

Fleksibel undervisning

I Professionshøjskolen Absalon har vi gennem mere end 10 år specialiseret os i blended learning, som integrerer og kombinerer virtuel undervisning og netbaserede aktiviteter med face-to-face læring.

Blended learning er en fleksibel studieform, som ligeledes gør det nemmere for dig at planlægge din uddannelse i kombination med dit arbejde og øvrige liv. Undervisningsformen betyder, at du ikke behøver at rejse langt, hver gang du skal have undervisning og drøfte pensum med din underviser og medstuderende

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i beskæftigelsesindsats består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De 3 obligatoriske moduler

 • Videnskabsteori og metode
 • Beskæftigelse og samfund
 • Beskæftigelse og organisation

De 2 valgfrie moduler vælges blandt følgende valgfrie moduler

 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
 • Sygefravær
 • Projektstyring
 • Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen
 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen

Økonomisk støtte

Du kan søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til Diplomuddannelsen i beskæftigelse

Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere her

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister

5 ECTS: 6.500
10 ECTS-point 10.500,- kr.
Afgangsprojekt 13.000,- kr.

Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Adgangskrav
 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

eller opfylder nedenstående tre krav: (Gældende som forsøg frem til 31. juli 2022)

 • En akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
 • Er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.