Del

Moduler

Diplomuddannelsen i beskæftigelse består af seks moduler, hvoraf tre moduler er obligatoriske, to er valgmoduler og et er et obligatorisk afgangsprojekt.

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister

5 ECTS: 6.500
10 ECTS-point 10.500,- kr.
Afgangsprojekt 13.000,- kr.

Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Adgangskrav
  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

eller opfylder nedenstående tre krav: (Gældende som forsøg frem til 31. juli 2022)

  • En akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
  • Er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.