Del

Moduler- Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge (med tilskud fra Socialstyrelsen)

Flere tidspunkter
Få kompetencer til at arbejde inddragende med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Få konkret viden og værktøjer i forhold til dit arbejde med socialt udsatte børn, unge og eller voksne.
Flere tidspunkter
I socialt arbejde med udsatte børn og unge er det vigtigt, at du har et indgående kendskab til en bred pallette af metoder, så du kan håndtere…
Styrk dine kompetencer i forhold til implementering af teori og metode i socialt arbejde.
Få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol.
Få indsigt i en afgrænset målgruppes forhold i relation til at vurdere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår,…
Flere tidspunkter
Få kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Få styrket dine kompetencer til at arbejde med seksuelle overgreb og krænkende adfærd
Flere tidspunkter
Bliv bedre til at arbejde teoribaseret og reflekteret med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.
22. jan. - 6. maj. 2020
Få styrket dine kompetencer inden for det tværprofessionelle arbejde omkring udsatte børn, unge og familier.
Få kompetencer i forskellige metoder i socialt arbejde med den udvalgte målgruppe i relation ti socialfagligt arbejde i praksis.

Pris

Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis for den fastlagte målgruppe.

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse:
Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: 
Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Cxense Display