Del

Moduler- Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge (med tilskud fra Socialstyrelsen)

16. mar. - 18. jul. 2021
Få kompetencer til at arbejde inddragende med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Få konkret viden og værktøjer i forhold til dit arbejde med socialt udsatte børn, unge og eller voksne.
12. aug. - 17. dec. 2021
I socialt arbejde med udsatte børn og unge er det vigtigt, at du har et indgående kendskab til de nyeste og forskningsbaserede metoder, så du kan…
Styrk dine kompetencer i forhold til implementering af teori og metode i socialt arbejde.
Få styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol.
Få indsigt i en afgrænset målgruppes forhold i relation til at vurdere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår,…
Få kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.
24. aug. - 8. dec. 2021
Få styrket dine kompetencer til at arbejde med seksuelle overgreb på børn og krænkende adfærd over for børn.
10. aug. - 9. nov. 2021
Bliv bedre til at arbejde teoribaseret og reflekteret med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.
Få styrket dine kompetencer inden for det tværprofessionelle arbejde omkring udsatte børn, unge og familier.
Få kompetencer i forskellige metoder i socialt arbejde med den udvalgte målgruppe i relation til socialfagligt arbejde i praksis.

Vi har desværre ikke flere gratis pladser i  2020 og 2021. 

Pris

Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis for den fastlagte målgruppe

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse:
Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: 
Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Vi har desværre ikke flere gratis pladser i 2019, 2020 og 2021. 

Der er fortsat pladser på alle moduler og det er muligt at få op til 80% tilskud via Den kommunale kompetencefond 

 Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere