Del

Rådgiver i forhold til vold i nære relationer

Savner du viden og metoder i forhold til at arbejde med voldsudsatte eller voldsudøvere, så er uddannelsen til ”Rådgiver i forhold til vold i nære relationer" måske noget for dig!

Om uddannelsen

Uddannelsesforløbet består af i alt 15 undervisningsdage og 5 træningsdage i praksis. I forløbet fokuseres særligt på, hvordan rådgiveren kan sprede og forankre viden og metoder i forhold til at arbejde med voldsudsatte og voldsudøvere. Mellem undervisningsgangene vil der være opgaver og øvelser.

På forløbet arbejdes med nyeste viden og forskning inden for området med afsæt i national og international forskning. Undervisningen bliver tilrettelagt, så den tager bedst muligt afsæt i deltagernes egen praksis, herunder med øvelser og opgaver, der udføres i deltagernes eget praksisfelt mellem undervisningsgangene.

Forløbet er udviklet og gennemføres i samarbejde med Lev uden Vold. Lev uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. 

Adgangskrav

·        En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU).

·        2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Få 80 % i støtte fra Den Kommunale eller Den Regionale kompetencefond

Diplommodulerne er forhåndsgodkendte af Den Kommunale Kompetencefond, og fonden støtter med 80 % af udgifter.

Det kræver, at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Du kan søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt.

Læs mere her : Den kommunale kompetencefond.dk eller på Den regionale kompetencefond.dk