Del

Tilbage til arbejdet koordinator (TTA-koordinator)

En uddannelse med moduler fra Diplom i beskæftigelse med fokus på TTA-koordination.  

  • Arbejder du inden for det vi kalder "det sociale arbejdsmarkedsområde"? Et felt der er præget af en arbejdsindsats fra flere forskellige faggrupper og aktører, som arbejder for arbejdsfastholdelse og inklusion af borgere i Danmark. 
  • Synes du egentlig, at du har en god viden om rammen for dit arbejde og arbejdsmarkedsforholdene, men savner at komme endnu mere i dybden med viden om job og sygdom i relation til arbejdsmarkedet?
  • Savner du at pleje det håndværk, der gør dig i stand til, i endnu højere grad, at hjælpe og understøtte sygemeldte og/eller socialt udsatte tilbage på arbejdsmarkedet?

Så kunne Tilbage- Til- Arbejde- Koordinator modulerne på diplom i beskæftigelse være noget for dig.

Tilbage- til - arbejde- koordinator modulerne er netop udviklet i et tæt samarbejde mellem Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk sygehus og Professionshøjskolen Absalon.

Forskning viser at succesfuld arbejdsmarkedstilknytning kræver tværfaglig dialog og skarp koordination for at lykkes. Det særlige ved modulerne er, at de har et evidensbaseret og tværfagligt afsæt med fokus på etablering af et fælles sprog på tværs af faggrupper og sektorer, hvorfor du vil kunne møde forskellige faggrupper på modulerne, både undervisere og studerende. Det kan være socialrådgivere, læger, psykologer etc.

TTA-koordinator uddannelsen består af tre moduler målrettet koordination og tværfaglighed indenfor beskæftigelsesindsatsområdet.

Du kan vælge at tage et enkelt modul, to eller tre. Du kan vælge alle tre og tilføre de obligatoriske moduler i Diplom i beskæftigelse og dermed opnå fuld diplom i beskæftigelse med TTA-koordination som fokus.

Adgangskrav

·        En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU).

·        2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Moduler

Flere tidspunkter
På modulet lærer du om teoretiske og metodiske kompetencer i rehabilitering med fokus på det tværfaglige samarbejde samt tilrettelæggelse og…
1. sep. - 31. dec. 2021
Få styrket dine kompetencer i forhold til at koordinere borgeres sagsforløb
Med dette modul vil du få specialiseret viden om problematikker vedrørende beskæftigelse og sygefravær, samt kompetencer til at begrunde og vælge…