Del

Sorgrådgiver

En uddannelse for dig, der i din professionelle praksis møder mennesker i sorg

Forløbet består af to diplommoduler og henvender sig til sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter og andre velfærdsprofessionelle, der ønsker at opnå kompetencer til at støtte mennesker i sorg.

Behovet for, at velfærdsprofessionelle bliver klædt på til opgaven med sorgrådgivning, er stort. Det estimeres, at ca. 10-15% af alle voksne og ca. 20% af alle børn og unge, der oplever at miste, udvikler komplicerede sorgreaktioner, som kan komme til udtryk i form af mistrivsel med langvarige psykiske og fysiske problemer og forringet livskvalitet.

På uddannelsen i sorgrådgivning opnår du bl.a. kompetencer til at varetage professionel sorgrådgivning og dermed forebygge komplicerede sorgreaktioner.

Uddannelsen til sorgrådgiver er for alle velfærdsprofessionelle i Region Sjælland, der arbejder med børn, unge, voksne og ældre i sorg og mistrivsel på grund af alvorlig sygdom hos en nærtstående eller dødsfald. 


Uddannelsen udbydes i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter, hvorfra en del af uddannelsens undervisere også har sit daglige virke.

Det får du ud af uddannelsen

Efter endt uddannelsesforløb vil du få kompetencer til at:

 • Rådgive og støtte mennesker med sorgreaktioner i forbindelse med død eller livstruende sygdom
 • Forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre
 • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
 • Henvise efterladte med komplicerede sorgreaktioner til det rette tilbud
 • Sikre og understøtte spredning af viden om sorg til andre, eks. kolleger.

 

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af to moduler, som tilsammen udgør 15 ECTS point og 15 undervisningsdage. Du må desuden påregne tid til forberedelse, bearbejdning af undervisning samt forbedringsarbejde i din egen praksis.

I uddannelsen arbejdes der med forbedringsarbejde i praksis med et gennemgående fokus på, hvordan sorgrådgiveren kan forankre og sprede viden, færdigheder og kompetencer om sorg på sin arbejdsplads til gavn for mennesker i sorg. Forbedringsarbejdet trækker på elementer fra den velafprøvede metode PDSA (Plan, Do, Study, Act) i relation til Forbedringsmodellen. Oftest anvendt i sundhedsvæsenet, men relevant og anvendelig inden for andre områder.

Tilrettelæggelsen af uddannelsen og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer. Endvidere tilrettelægges der træning og øvelser i sorgrådgivende praksis. Læringen dokumenteres løbende i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling, og som understøttelse af forbedringsarbejdet i modulet.

Du kan læse nærmere om de enkelte moduler herunder

Uddannelsen er tænkt som et fortløbende forløb, så det anbefales, at du tilmelder dig begge moduler.

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 •  Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.