Del

Eksamen

Det kan være svært at finde tid til eksamenslæsningen, når hverdagen med arbejde og familie også skal passes. Du skal være opmærksom på at kortere koncentrerede perioder, hvor du forbereder dig, kan have lige så god effekt som lange, mere ukoncentrerede perioder.

Du får her nogle gode råd om hvordan du forbereder dig til en eksamen:

 • Sørg for at starte eksamenslæsningen i god tid, så presset ikke bliver for stort til sidst.
 • Skab dig et overblik over rammerne omkring eksaminationen – hvordan, hvornår og hvor foregår eksamen?
 • Hvad vil der være fokus på til eksamen, og er der særlige områder, du med fordel kan forberede dig inden for?
 • Er der særlige områder, som eksaminator og censor er optagede af?
 • Sæt dig ind i studieordningens og eksamens læringsområder.
 • Find ud af, hvor meget tid du har til eksamenslæsning, og planlæg og strukturer din læsning, så du ved, hvornår du kan læse, hvor mange timer, du kan læse, hvor du kan sidde og forberede dig. Og hold din plan! Vær opmærksom på, at nogle mennesker er mest koncentrerede om morgenen, andre om aftenen – hvad med dig?
 • Husk at holde små pauser, når du læser – det forbedrer din evne til at huske stoffet.
 • Lav nogle realistiske mål for dagens/ugens læsning, så du ikke ”går død”, fordi du ikke kan overholde din egen plan.

Den mundtlige eksamen

Selve den mundtlige eksamenssituation kan være ubehagelig for mange. Ofte er det ikke selve eksamenssituationen, du bliver nervøs for, men i stedet de tanker, du har om eksamenen, og den betydning, du tillægger den.

 • Det kan skyldes, at du har nogle dårlige oplevelser fra tidligere skole og uddannelsesforløb.
 • Det kan skyldes, at du er bange for ikke at præstere godt nok og derfor synes, det vil være pinligt overfor din arbejdsplads eller familie, hvis det ikke går rigtigt godt.
 • Måske har du for høje ambitioner i forhold til dit faktiske faglige niveau.

Gode råd til den mundtlige eksamen:

 •  Planlæg, hvordan du gerne vil have eksamenssituationen skal foregå, og planlæg den i detaljer.
 • Planlæg din strategi i forhold til, hvis du ikke kan svare eller bliver usikker. Du kan altid spørge:” Må jeg få spørgsmålet igen?” eller ”Kan vi vende tilbage til spørgsmålet senere?”.

Disse spørgsmål får ikke betydning for eksamensbedømmelsen, men viser kun, at du gerne vil være sikker på, hvad censor eller eksaminator vil vide.

 • Se eksaminator som en allieret i eksamenslokalet. Eksaminator ønsker at få dig bedst muligt gennem eksamen.
 • Husk på, at du har megen viden og erfaring fra dit arbejdsliv, som du kan trække på ud over pensum.
 • Hvis du er meget nervøs, så sig det til eksaminator inden eksamen. Du kan også sige det i eksamenslokalet, inden eksaminationen går i gang. Det har ingen betydning for bedømmelsen.
 • Du må gerne holde pauser og se i dine noter, hvis du har brug for det.
 • Lav en plan for, hvordan du vil styre eksaminationen – start med at fortælle, hvad du vil fortælle om som en form for indledning. Afslut eksaminationen med at samle op på det, du har fortalt dem.
 • Husk på, at du har en viden om et særligt område, som du deler med to fagpersoner, som også finder dit område interessant og relevant.

Gruppeeksamen

På Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at gå til gruppeeksamen. Det er frivilligt, så du bestemmer selv, om du vil gå til gruppeeksamen eller individuel eksamen.  Vi udbyder gruppeeksamen, fordi vi ønsker, at der er sammenhæng mellem undervisning, eksamen og dét arbejdsliv, du møder efter endt videreuddannelse.

En gruppeeksamen er en anderledes eksamensform, end du måske kender eller har prøvet. Det giver nogle andre muligheder og udfordringer for dig. Du skal forberede dig anderledes til eksamen, når du er en del af en gruppe. Alle deltagere i gruppen skal have mulighed for at blive bedømt individuelt. Når du er i gang med et diplommodul får du via Fronter informationer om eksamensformer og bedømmelser på det pågældende modul.

Arbejdsopgaver for grupper, når I skal til gruppeeksamen

Forberedende arbejde i gruppen inden en eksamen

 1. Afklar med jer selv, hvad I gerne vil tale om og diskutere til mundtlig eksamen, og hvad jeres omdrejningspunkt er.

 2. Lav et kort resume af jeres opgaves resultater.

Selve oplægget

 1. Lav en kort indledning – en kobling til opgaven.

 2. Fortæl det, I har fundet ud af. (Resultaterne/ konklusionerne af opgaven).

 3. Forklar, hvordan I har fundet ud af det. (Empiri og metode).

 4. Forklar begrænsninger og perspektiver i undersøgelsen.

 5. Udpeg dét, der efter jeres mening er vigtigst at diskutere efterfølgende.

 6. Opdel på forhånd tiden for fremlæggelsen, så alle i gruppen får lige meget taletid.