Del

Studieteknik

Der er mange ting, der bestemmer dine læsevaner - for eksempel dine læseevner, din koncentration, hvornår og i hvilke rammer du læser samt dine tidsmæssige muligheder for at læse.

Det er vigtigt ikke bare at læse en fagbog fra ende til anden. Start med at kigge på indholdsfortegnelsen og vurder, hvilke kapitler der er relevante at læse. Du prioriterer selv, hvilke kapitler du vælger at læse ud fra, hvilket område der er sat fokus på i studieordning og i underviserens oplæg til den undervisning, du skal forberede dig til. 

Gode råd til læsning

  • Start med at få overblik over teksten. Læs indholdsfortegnelsen, overskrifter og konklusion. Så får du en ide om, hvad teksten handler om, hvor meget den fylder, og om du skal læse hele teksten eller kun nogle kapitler.
  • Del teksten op i meget vigtige afsnit, kapitler som du skal læse grundigt og mindre vigtige kapitler, som du kan nøjes med at skimme igennem. Af og til har du kun brug for at læse enkelte kapitler for at finde de vigtige informationer.
  • Når du læser teksten grundigt, skal du forstå og tilegne dig hele teksten. Du kan tage noter eller understrege væsentlige informationer i teksten.
  • Når du skimmer teksten, skal du få et overordnet indtryk af indholdet i teksten.
  • Når du plukker enkelte afsnit ud af en tekst, skal du lade være med at bruge tid på de andre afsnit.
  • Du skal vurdere, hvad der er vigtigt at læse, og hvad der ikke er. Det er et valg, som du skal træffe på baggrund af de informationer, du har fra underviseren omkring indholdet i undervisningen, på baggrund af studieordningen og på baggrund af din egen viden om faget.

Du kan læse mer om de forskellige læseteknikker i:
Jørgensen, P.og Rienecker, L., 2009; Studiehåndbogen  for studiestartere på videregående uddannelser, Samfundslitteratur