Del

Meningsfulde aktiviteter og autonomi i ældrelivet

Hvordan kan vi som sundhedsprofessionelle skabe meningsfulde aktiviteter sammen med ældre borgere, og hvordan kan vi fremme de ældres følelse af selvbestemmelse, også når de har brug for hjælp og pleje? 

Professionshøjskolen Absalon indbyder dig og dine kolleger til et kursusforløb, hvor I får den nyeste viden om, og erfaringer fra, arbejdet med at skabe oplevelsen af autonomi og meningsfuldhed i hverdagen for ældre. Formålet med kursusforløbet er at inspirere og udfordre sundhedsprofessionelle, som arbejder med ældre. Kurset har desuden fokus på at implementere nye måder at organisere indsatser på i et bottom up-perspektiv.
Kurset veksler mellem undervisning, workshops og afprøvning i egen praksis. 

Dette kursus giver: 

  • Viden om autonomi som begreb
  • Viden om autonomiens kobling til at bevare sin identitetsfølelse og selvstændighed
  • Meningsfulde aktiviteters betydning for at opretholde og genvinde roller og vaner
  • Velfærdsteknologien betydning for en selvstændig livsførelse
  • Indsigt i den nyeste forskning omkring værdighed
  • Viden om meningsfulde aktiviteter for ældre i et hverdagsperspektiv 
  • Gennem forløbets læringsaktiviteter vil I opnå kompetencer i at føre forandringsprocesser ud i livet, sammen med borgeren 

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere, konsulenter eller ledere, involveret i arbejdet med ældre mennesker.

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus kan også tilrettelægges som diplommodul

At blive mødt som det menneske man er og altid har været. At blive lyttet til og imødekommet. Det er altafgørende for om man som ældre oplever livet som meningsfyldt. Det, der betyder noget for den enkelte ældre, altså den ældres personlige ønsker og værdier, skal være afsættet for de aktiviteter, man skaber sammen med den ældre. Det er på den måde, vi som professionelle kan støtte op om følelsen af at bestemme over sit eget liv – også selvom man ikke kan helt det samme som tidligere.

Adjunkt, Line Lindahl-Jacobsen

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 3 undervisningsdage, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

VI SKRÆDDERSYER GERNE LØSNINGER, DER MATCHER BEHOVET I DIN ORGANISATION

Kontakt