Del

Værdighed i eget liv og hjem

Hvordan støtter vi op om ældres værdighed i eget liv og hjem? 

Vi skal som sundhedsprofessionelle bidrage til, at borgeren kan bevare værdigheden – også når vi arbejder i borgerens eget hjem. På dette kursusforløb sætter vi fokus på, hvordan vi møder op i borgerens hjem? Hvordan vi møder borgeren som medmenneske? Hvem er vært og hvem er gæst? Vores arbejdsplads er borgerens hjem – hvordan håndterer vi den situation, så borgeren oplever det positivt og værdigt? Med andre ord - Hvordan samarbejder vi med borgeren om at skabe det gode ældreliv?

På dette forløb har vi fokus på etik og værdighed. Vi præsenterer nyeste forskning og evidensbaserede erfaringer fra praksis, og du bliver klædt på til – eller opdateret på, hvordan du kan støtte op om den ældre borgers værdige liv. Vi inddrager cases fra din hverdag i refleksioner og dialoger om etik og værdighed og du får konkrete redskaber, som du kan anvende i din egen praksis. 

Dette kursus giver: 

  • Nyeste forskning og evidensbaserede praksis om værdighed og etik 
  • Forståelse for etiske aspekters betydning, når det gælder spørgsmålet om, hvordan ældre borgere bevarer værdigheden
  • Mulighed for at koble ny viden til egen praksis
  • Bevidsthed om vores rolle som sundhedsprofessionelle – når vi arbejder i borgerens hjem
  • Viden om hvordan borgeren opretholder sin selvstændighed og værdighed gennem roller og vaner i dagligdagen  
  • Konkrete redskaber, som du kan anvende i din egen praksis

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, der arbejder med ældre mennesker i deres eget hjem og ledere i kommuner og regioner med ansvar for sundhedsfagligt personale.

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus kan også tilrettelægges som diplommodul

Når vi taler om værdighed, så er det forskelligt, hvad vi lægger i det. Det handler om hvad der er vigtigt for den enkelte. Værdighed handler om at leve i overensstemmelse med sig selv og sine værdier – også når man får brug for pleje. Og så handler det om at bestemme selv og om, at der bliver taget hensyn til den enkeltes personlige baggrund, historier og ønsker. Værdighed handler altså om, at man skal behandles med respekt og værdighed, uanset at man ikke længere kan det samme som tidligere. Det betyder respekt for privatlivet og for personlige grænser. Det betyder, at man fortsat får mulighed for at udvikle sig og fastholde en meningsfuld tilværelse på trods af, at helbredet forværres

Lektor, Phd, Line Lindahl-Jacobsen

Tid, sted og pris

Det skitserede kursusforløb er tilrettelagt som 3 undervisningsdage, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Forløbet kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

VI SKRÆDDERSYER GERNE LØSNINGER, DER MATCHER BEHOVET I DIN ORGANISATION

Kontakt