Del

Demens

Bliv opkvalificeret indenfor demensområdet og styrk dit nærvær og professionelle tilgang i samspillet med demente og deres pårørende.

Vi lever i et samfund, hvor antallet af ældre og demente borgere stiger. De seneste års øgede fokus på demensområdet har betydet, at ny viden og nye metoder løbende bliver sat i værk for at fremme livskvaliteten hos borgeren med demens og dennes pårørende. Målet er at af styrke en vidensbaseret praksis med borgeren og pårørende i centrum.

Praksisnær og fleksibel uddannelse
I undervisningen lægges vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis.

Diplommoduler

Er omfang og/eller tidspunkt ikke optimalt for jer? kan vi skræddersy modulet, så det matcher jeres behov. Kontakt os for yderlige information

Cases

Jeg har lært at reflektere over tingene
13. maj 2019
Jenny May Hermansen deltager på Demensvejlederuddannelsen, og allerede efter første modul har det skabt…
Vi skal være bedre til at hjælpe borgere med demens
13. maj 2019
Lolland Kommune har mange borgere med demens i plejesektoren og kun fem demenskonsulenter. For at styrke…
Jeg ønskede redskaber til at tackle borgere med demens
13. marts 2019
Social- og Sundhedsassistent Lise-Lotte Larsen har på forløbet “Skolebænk på tværs” lært at informere og…
Det handler om mennesket bag sygdommen
12. februar 2019
Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon har sammen udviklet uddannelsesforløbet “Skolebænk på…
Absalon med i stort kompetenceløft på demensområdet
1. februar 2018
Den 14. marts lyder startskuddet til et stort demensprojekt, der skal opkvalificere 200…
Eksempel på forløb i Guldborgsund kommune
Kompetenceudvikling i praksis - et skræddersyet uddannelsesforløb med fokus på facilitering af borgerkonferencer.