Del

Den Europæiske Master of Science i Ergoterapi

Den Europæiske Master of Science i Ergoterapi er den første videreuddannelse i Europa, der tilbyder studerende et masterprogram, der foregår i 5 forskellige lande og på 5 forskellige universiteter/university colleges. Masterprogrammet er fuldt akkrediteret.

Undervisningen foregår i et internationalt miljø på et højt fagligt niveau. Masteruddannelsen bygger videre på de masterstuderendes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. De masterstuderende bliver i stand til på et videnskabeligt og fagligt opdateret grundlag at analysere og perspektivere i forhold til ergoterapifaglige problemstillinger. Uddannelsen giver generelle kompetencer inden for videnskabeligt arbejde og stærke kompetencer til at udvikle faget og praksis.

Uddannelsen varer 2 år og 1 måned på halv tid. Det vil sige, at det forventes, at du som studerende i gennemsnit afsætter ca. 20 timer til studiet om ugen.

Det første år af studiet skal du gennemføre 5 moduler, der hver indeholder opgaveskrivning med vejledning pr. mail samt et 14 dages kursus, der foregår henholdsvis i Eastbourne, Næstved, Amsterdam, Zürich og Stockholm. Det sidste år skriver du på din afhandling. Den afsluttende eksamen foregår i Eastbourne.

Det er også muligt for dig kun at søge om optagelse på ét af masteruddannelsens moduler, hvis du fx ønsker at kombinere et ergoterapeutisk modul med en anden masteruddannelse. Proceduren og prisen for dette skal dog aftales med det administrative kontor i Amsterdam og ses i forhold til de konkrete ønsker, du som studerende har i den sammenhæng.

Det koster 2.006 € pr. år at gennemføre uddannelsen. Derudover kommer omkostninger til rejse og ophold.