Del

Akut fysioterapi

 

Nyt uddannelsesforløb for den erfarne fysioterapeut – opkvalificering i varetagelse af akutte og subakutte patientforløb i den primære eller sekundære sektor

Udgifterne og udviklingen i sundhedsvæsnet kræver nye løsninger, og opgaveglidningen mellem sektorerne medfører et behov for at sætte de fagprofessionelle kompetencer i spil på nye måder, i både den primære og sekundære sektor.

Den fysioterapeutiske praksis er således under udvikling og forandring, både regionalt og kommunalt. I forhold til subakutte og akutte kommunale indsatser er der i stigende omfang behov for, at fysioterapeuter dels selvstændigt kan varetage undersøgelse, diagnosticering og behandling af ukomplicerede, akut opståede muskuloskeletale skader og dels kan indgå i tværprofessionelt samarbejde om øvrige patientgrupper.

Erfaringerne viser at den udvidede fysioterapeutiske praksis på regioners akutafdelinger resulterer i:

  • færre og kortere indlæggelser
  • aflastning af akutlæger, der kan frigives til komplicerede og alvorlige traumer
  • øget kvalitet i skadesbehandlingen
  • færre unødige besøg hos praktiserende læger og i ambulatorier
  • generelt kortere ventetid i begge sektorer.

Det forventes, at en udvidet fysioterapeutisk praksis i kommunalt og privat regi vil resultere i lignende positive konsekvenser.

Uddannelsen henvender sig til fysioterapeuter, der ønsker at opnå et højere kompetenceniveau i forhold til:

  • Muskuloskeletal diagnostik, undersøgelse og behandling
  • Kommunikation og samarbejde med patienter, pårørende og professionelle på tværs af afdelinger og sektorer
  • Udvikling af fysioterapeutisk praksis i relation til det akutte patientforløb

 

Cxense Display