Del

Borgernær sundhed

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Borgernær sundhed giver ret til at anvende betegnelsen: SD i Borgernær sundhed

Den engelske titel er Citizen centred primary health care

Med retningen vil du opnår kompetencer til at træffe beslutninger om og begrunde borgernære sundhedsindsatser på grundlag af sundhedslovgivning samt udviklings- og forskningsbaseret viden og i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere at udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsenet.

  • Du udvikler din specialistforståelse i forhold til at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgeres og deres pårørendes samlede livssituation i forbindelse med komplekse sundhedsudfordringer.
  • Du udvikler ligeledes specifikke kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer samt evne til at inddrage borgerens egen handlekraft. 

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.