Del

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Bliv klædt på til at vejlede studerende i kliniske uddannelsesforløb.
Få styrket dine kompetencer som vejleder og underviser i kliniske forløb og bliv klædt på til at guide  studerende sikkert gennem de kliniske praktikker.

Modulet Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser er for dig der skal varetage vejledning af studerende i praktik og understøtte den læringsproces de skal igennem.

Modulet tager udgangspunkt i dine egne erfaringer fra praksis og gennem arbejde med lærings, vejlednings- og didaktisk teori samt de mulige anvendelser i praksis, stykres dine kompetencer til at kunne understøtte udvikling af læringsmiljøet og fremme den studerendes tilegnelse af kompetencer i praktik perioden.

Det får du ud af forløbet

 • Du vil på baggrund af viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning kunne påtage dig det faglige ansvar for den kliniske undervisning.
 • Du vil i et pædagogisk perspektiv kunne tilrettelægge vejledning og undervisning ud fra de studerendes forudsætninger, samt evaluere og bedømme de studerende i forhold til de beskrevne mål.
 • Du vil være i stand til at træffe beslutninger og håndtere den kompleksitet der knytter til klinisk undervisning.

Modulet er for dig, der

 • selv har en sundhedsfaglig professionsfaglig professionsuddannelsen og som har studerende i praktik.

Fagligt indhold

 • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
 • Underviser- og vejlederprofessionalitet
 • Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser.
 • Læringsmiljø i klinisk undervisning.
 • Vejledning og bedømmelse, herunder deltagernes egen vejlederpraksis.
Nyt - Nu udbydes modulet også særligt målrettet kliniske undervisere indenfor ergoterapi og fysioterapi - Klik her for at læse mere

Modulet er specifikt målrettet kliniske undervisere, hvis primære funktion er at varetage vejledning og undervisning af professionsbachelorstuderende i ergoterapi og fysioterapi.

Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer fra praksis. er modulets fokus indføring i teorier om læring, pædagogik og didaktik samt udvikling af deltagernes underviser- og vejlederprofessionalitet.

Du får styrket dine kompetencer til at facilitere læreprocesser og håndtere etiske dilemmaer i praksis - også i det udfordrende forløb.

På modulet er der desuden fokus på, at du som klinisk underviser arbejder bevidst med udvikling af den studerendes terapeutrolle og relationsarbejde, samt terapeutiske elementer som kropslig nærhed og berøring.

Fagligt Indhold

 • Vejledning i klinisk undervisning og begrebsafklaring af vejledning, undervisning og relaterede begreber
 • Læringsforudsætninger, deltagerforudsætninger, rammefaktorer og læreproces
 • Læring i praksis ud fra forskellige perspektiver
 • Facilitering af læreprocesser
 • Etik og dilemmaer i praksis
 • Terapeutrollen og relationsskabelse
 • Rollen som eksaminator og bedømmer
 • Iattagelse og vurdering af klinisk praksis
 • Håndtering af klager
 • Casebaserede opgaver og diskussioner
 • Skriveprocesser og -teknikker

På dette modul bliver du styrket i at udvikle læringsforløb med en rød tråd, der imødekommer de professionsbachelorstuderendes niveau og behov.

Undervisningen på modulet bliver primært varetaget af undervisere fra Ergo- og Fysioterapeutuddannelserne samt af kliniske undervisere, inden for ergoterapi og fysioterapi. Modulets undervisere vil også varetage vejledningen af modulopgaven.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Slagelse

Beskrivelse: For undervisere inden for alle sundhedsfaglige professionsuddannelser

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 2. november 2018

Tidsangivelse: 10/9, 13/9, 17/9, 20/9, 24/9, 27/9, 1/10, 4/10, 8/10, 11/10. Opg.aflev. 26/10 og mdt. prøve 2/11

Tilmeldingsfrist: 3. august 2018

Pris: 13.000,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: For undervisere inden for alle sundhedsfaglige professionsuddannelser

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 2. november 2018

Tidsangivelse: 10/9, 13/9, 17/9, 20/9, 24/9, 27/9, 1/10, 4/10, 8/10, 11/10. Opg.aflev. 26/10 og mdt. prøve 2/11

Tilmeldingsfrist: 3. august 2018

Pris: 13.000,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Målrettet kliniske undervisere i ergoterapi og fysioterapi

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 14. november 2018

Tidsangivelse: Blended learning, 10/9,11/9, 17/9, 18/9, 24/9,25/9, 1/10, 2/10,22/10,23/10 og opg.afl. 14/11-2018

Tilmeldingsfrist: 3. september 2018

Pris: 10.500,00 DKK


Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: For undervisere inden for alle sundhedsfaglige professionsuddannelser

Start dato: 18. februar 2019

Slut dato: 29. april 2019

Tidsangivelse: 18/2, 21/2, 25/2, 28/2, 4/3, 7/3, 11/3, 14/3, 18/3, 21/3

Tilmeldingsfrist: 14. januar 2019

Pris: 13.000,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Slagelse

Beskrivelse: For undervisere inden for alle sundhedsfaglige professionsuddannelser

Start dato: 18. februar 2019

Slut dato: 29. april 2019

Tidsangivelse: 18/2, 21/2, 25/2, 28/2, 4/3, 7/3, 11/3, 14/3, 18/3, 21/3

Tilmeldingsfrist: 14. januar 2019

Pris: 13.000,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Cxense Display