Del

Praksis – videnskabsteori og metode

Modulet indeholder en række centrale videnskabelige begreber og metoder inden for områder med relevans for det sundhedsfaglige felt og som videreføres på valgmodulerne.

Modulet anbefales som indledende modul for de studerende, der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område.

Såfremt du har tilmeldt dig et e-læringsmodul, skal du være opmærksom på, at der er behov for et webkamera.

Indhold

 • Professioner og relationspraksis
 • Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • Argumentationsteori
 • Evidensbaseret praksis
 • Sundheds- og sygdomsopfattelser
 • Faglighed og tværfagligt samarbejde
 • Sundhedspolitik

Læringsmål

Viden
 • har viden om og indsigt i professionsfaglighed og tværfaglighed i en konkret faglig sammenhæng
 • har viden om og indsigt i videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi og kan relatere disse til en konkret faglig sammenhæng
 • har indsigt i forskellige videnskabsteoretiske tilgange til forståelse af sundhed og sygdom
Færdigheder
 • kan søge, analysere og vurdere kvantitative og kvalitative forskningsartikler
 • kan søge, udvælge, analysere, vurdere, argumentere og formidle viden i forhold til praksis
 • kan anvende informationsteknologi
Kompetencer
 • kan håndtere betydning af forskellige videnskabsteoretiske positioners betydning for håndteringen af sundheds- og sygdomsopfattelser i konkrete faglige sammenhænge
 • kan indgå i og påtage sig ansvar for og udfordre såvel egen professionsfaglighed som det tværfaglige samarbejde
 • kan reflektere over sundhedsvæsenets værdier og deres betydning set fra et organisatorisk, fagligt og bruger-/patientperspektiv

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 23. november 2018

Tidsangivelse: 12/9, 19/9, 26/9, 3/10,10/10, 24/10, 31/10, 7/11. Opg.aflev. 23/11

Tilmeldingsfrist: 3. august 2018

Pris: 11.500,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Tilmelding

Sted: E-læring

Start dato: 10. september 2018

Slut dato: 23. november 2018

Tidsangivelse: E-læring

Tilmeldingsfrist: 3. august 2018

Pris: 11.500,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Slagelse

Start dato: 18. februar 2019

Slut dato: 6. maj 2019

Tidsangivelse: 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4

Tilmeldingsfrist: 14. januar 2019

Pris: 11.500,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Tilmelding

Sted: E-læring

Start dato: 18. februar 2019

Slut dato: 6. maj 2019

Tidsangivelse: -

Tilmeldingsfrist: 14. januar 2019

Pris: 11.500,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Cxense Display