Del

Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren

Fokus i dette modul er tværfagligt og tværsektorielt samarbejde for at videreudvikle den sundhedsfaglige praksis. Der lægges vægt på at medtænke organisationers forskelligheder, og den indflydelse disse kan få på samarbejde og kommunikation mellem de involverede parter.

Indhold

 • Tværfaglighed, begreb og proces
 • Organisationsteori og organisation på tværs af fag og sektorer
 • Samarbejde, kommunikation, og forandringsprocesser
 • Brugerinddragelse, lovgivning og etik

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 • kan demonstrere viden om teorier og metoder til at analysere og kvalificere det tværfaglige – og tværsektorielle samarbejde, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige praksis
 • kan reflektere over forskellige samarbejdsformer og deres betydning for netværksdannelse og samarbejde på tværs i sektorer og organisationer
 • demonstrerer forståelse for og reflekterer over betydningen af at inddrager et nuanceret bor-ger, professionelt og samfundsmæssigt perspektiv i samarbejde.
Færdigheder
 • kan analysere, kritisk vurdere og håndtere overgange mellem funktioner, afdelinger, sek-torer for at sikre et sammenhæng i sundhedsfaglige ydelser 
 • kan inddrage såvel et tværfagligt som et organisatorisk perspektiv i analyse af aktuelle samarbejdsmæssige udfordringer.
Kompetencer
 • kan håndtere tværfagligt komplekse og udviklingsorienterede forløb og komme med be-grundede forslag til videreudvikling af forløb og med inddragelse af såvel mono- som tværfaglige samarbejdspartnere
 • kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udviklingsforløb, der sikrer koordinering og samarbejde i sundhedsfaglige ydelser.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display