Del

Professionspraksis

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis giver ret til at anvende betegnelsen:

SD i professionspraksis. Den engelske betegnelse er: Diploma of Health. Clinical Practice

Læringsmål

Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering tilegner du dig viden om teorier og metoder til at undersøge, analysere og kvalificere et specialiseret område, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige praksis.

Du går kompetencer til at

  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge
  • initiere og deltage i udviklingsarbejde i egen praksis og eller inden for et specialiseret område samt anvende forsknings- og udviklingsarbejde
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Moduler