Del

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse giver ret til at anvende betegnelsen: SD i sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Den engelske betegnelse er: Diploma of Health. Clinical Training and Health Education.

Læringsmål

Den studerende skal opnå personlige og faglige kompetencer til at varetage pædagogiske og udviklingsorienterede funktioner i relation til sundhedsformidling og klinisk uddannelse inden for sundhedsfaglig professionspraksis. Uddannelsen er rettet mod enten specialistforståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Den studerende skal øge og udvikle sin erhvervskompetence i sundhedsformidling til patienter og borgere, samt vejledning og undervisning rettet mod elever, studerende og personale i sundhedssektoren. Se studieordningen

Moduler: Forandrings- og læreprocesser,  Deltagerforudsætninger, Formidling og undervisningspraksis, Sundhedssektoren som lærested

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.