Del

Forandrings- og læreprocesser

Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Modulet sætter fokus på dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag inden for både sundhedsformidling og klinisk uddannelse og sundhedsfremme og forebyggelse.

Der arbejdes med såvel samfundsmæssige og sociale forudsætninger som psykosociale dynamikker, der er drivkraften i eller blokeringen for det enkelte menneskes læring og forandring. Endvidere arbejdes der med forskellige læreprocesser og vidensformer samt på forholdet mellem teoretisk og praktisk handlekompetence.

Indhold

 • Læringsteorier
 • Aspekter der såvel fremmer som hæmmer læring, herunder refleksionsbegrebet
 • Vidensformer, herunder tavs viden og erfaringsviden
 • Psykologiske aspekter på læring og forandring
 • Kropslig læring
 • Samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring
 • Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold.

Læringsmål

udviklingsorientering opnår nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 • har viden om læringsteori og forståelse for forandrings- og læreprocesser
 • har viden om og kan reflektere over betydningen af inddragelse af patienters, borgeres, personales og/eller uddannelsessøgendes deltagerforudsætninger i relation til læringsforløb
 • har forståelse for og reflekterer over de konsekvenser, en læringsteoretisk tilgang kan have i en konkret faglig sammenhæng
 • har forståelse for psykologiske aspekters betydning for læring og forandring
 • kan reflektere over betydningen af og konsekvenser for valg af teori og metode med relevans for modulets faglige indhold.
Færdigheder
 • kan vurdere og formidle mulige forandrings- og læreprocessers betydning i praksis og begrunde de valgte handlinger og løsninger
 • kan anvende sin viden og indsigt om forandring og læring i praksis
 • kan anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold.
Kompetencer
 • kan indgå i et samarbejde med en målgruppe med henblik på at afklare mulige forandrings- og læreprocesser
 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til forandrings- og læreprocesser i konkrete faglige sammenhænge
 • kan udvikle egen praksis i relation til forandrings- og læreprocesser.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Start dato: 1. oktober 2018

Slut dato: 14. december 2018

Tidsangivelse: 3/10, 10/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11.

Tilmeldingsfrist: 24. august 2018

Pris: 11.500,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Start dato: 4. marts 2019

Slut dato: 20. maj 2019

Tidsangivelse: 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 25/4, 2/5

Tilmeldingsfrist: 28. januar 2019

Pris: 11.500,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Cxense Display