Del

Sundhedssektoren som lærested

Modulet sætter fokus på de samfundsmæssige, politiske og organisatoriske rammers betydning for patienter, borgere og sundhedsprofessionelle. Der arbejdes med forskellige forhold, der kan påvirke den aktuelle og fremtidige sundhedssektor samt hvilken betydning det har for at udvikle en såvel sundhedsformidlende som et sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Indhold

  • Sundhedssektoren som lærested i et globaliseret, moderne samfund
  • Samfundsmæssige, politiske, lovgivningsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer og vilkår for en dynamisk sundhedssektor når fokus er læring og uddannelse
  • Sundhedsstrategier og -programmer på internationalt, nationalt og lokalt niveau.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
  • har viden om og kan reflektere over de samfundsmæssige og organisatoriske rammers påvirkning af den pædagogiske praksis i konkrete situationer i sundhedssektoren
  • har forståelse for og reflekterer over, hvordan nationale, internationale, samfundsmæssige, politiske og organisatoriske rammer påvirker konteksten for de sundhedsfaglige indsatsområder.
Færdigheder
  • kan analysere og formidle patienters, borgeres, personales og uddannelsessøgendes behov for læring og uddannelse set i en politisk og samfundsmæssig kontekst
  • beskrive og analysere muligheder og begrænsninger i forhold til sundhedssektorens rammer og vilkår for den pædagogiske praksis.
Kompetencer
  • kan indgå i udvikling af pædagogiske tiltag i forhold til enkeltpersoners og gruppers kvalificering i et specifikt sundhedsfagligt indsatsområde.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display