Del

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse giver ret til at anvende betegnelsen: SD i sundhedsfremme og forebyggelse 
Den engelske betegnelse er: Diploma of Health. Health Promotion and Preventive Care.

Læringsmål 

Den studerende skal opnå personlige og faglige kompetencer inden for sundhedsfaglig professionspraksis til at varetage funktioner i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Uddannelsen er rettet mod enten specialistforståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Den studerende skal kunne skelne mellem og reflektere over forskellige tilgange til Sundhedsfaglig diplomuddannelse  arbejdet med mennesker i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i såvel et individuelt, som et socialt og samfundsmæssigt perspektiv. Se studieordningen. 

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.