Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen, der er modulopbygget, er på i alt 60 ECTS-point og gennemføres på et niveau svarende til niveauet på de mellemlange videregående uddannelser. 

Uddannelsen består af fire uddannelsesretninger

Se de enkelte moduler under uddannelsesretningen

For at opnå Den sundhedsfaglige diplomuddannelse med et bestemt retning skal det retningsbestemte obligatoriske modul gennemføres samt yderligere 10 ECTS-point ligge inden for samme retning. Derudover skal afgangsprojektet afspejle uddannelsens valgte retning.

Du har også mulighed for at vælge moduler fra andre diplomområder end det sundhedsfaglige område - dog højest 10-ECTS points af en samlet diplomuddannelse med en valgt uddannelsesretning og 15 ECTS-points hvis ikke du vælger en retning.

Studieaktivitet og tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges med 1 eller 2 undervisningsdage pr. uge. Vi forventer at du er studieaktiv, i forhold til forberedelse, litteraturlæsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver m.m.

Hvor meget du får fri til dit uddannelsesforløb, er et anliggende mellem dig og din arbejdsplads.

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.