Del

Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

Det nye diabetestonede uddannelsesforløb er til dig, der har behov for en særlig viden indenfor diabetes

Diabetessygeplejersken er en helt central nøgleperson for personer med diabetes. Flere får diabetes, flere lever længere med sygdommen og kompleksiteten i behandlingen øges med ny teknologi og ny medicin. Samtidig ændres organiseringen af opgaven. Diabetessygeplejersken skal kende til den optimale behandling, til ny viden og ny teknologi – og skal ikke mindst være klædt på til at have de vigtige samtaler med mennesker, som har en krævende hverdag med en alvorlig, kronisk sygdom.

En veluddannet diabetessygeplejerske kan se det hele menneske i det komplekse billede. Sygeplejersken ved, hvordan man kan forebygge, behandle og vejlede på højt fagligt niveau.

Det kan både give det bedst mulige liv med diabetes for den enkelte – og oveni spare samfundet for store ressourcer.

Med det nye uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker er muligheden kommet for som sygeplejerske at specialisere sig i diabetes.

For at møde behovet for veluddannede diabetessygeplejersker har Absalon i samarbejde med tre Steno Diabetes Centre sammen med Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker og Professionshøjskolerne KP og VIA udviklet et nyt landsdækkende uddannelsesforløb af høj faglig kvalitet. Uddannelsen har desuden opbakning fra Dansk Sygeplejeråd, Diabetesforeningen, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og flere andre.

Det får du ud af uddannelsen

På uddannelsesforløbet får du som sygeplejerske færdigheder, som du kan bruge i praksis på dit arbejde inden for diabetesområdet. Det faglige indhold er baseret på den nyeste viden inden for området, og det er udviklet af erfarne diabetessygeplejersker, læger, diætister, undervisere og psykologer. Uddannelsesforløbet for diabetessygeplejersker uddanner dig i at:

 • varetage klinisk sygepleje i forbindelse med borgere med diabetes
 • observere, analysere og vurdere individuelle behov hos borgere med diabetes samt at handle derpå
 • vejlede, formidle og undervise i diabetes
 • være en del af at forankre ny viden om diabetessygepleje i organisationen samt at løfte kvaliteten
 • fungere som faglig ressourceperson og koordinator på diabetesområdet

Nogle af de områder, der er diabetesfaglige er blandt andet:

 • Patofysiologi
 • Screening og tidlig opsporing
 • Behandling
 • Aktuelle komplikationer
 • Senkomplikationer
 • Psykosocial støtte og intervention
 • Ernæring og motion

Udover diplommodulerne kan du supplere uddannelsesforløbet med klinisk samarbejde, e-læringsressourcer og webinarer.

Læs nærmere om dette på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Uddannelsesforløbets opbygning

Uddannelsesforløbet starter i april 2021, og forløbet tages indenfor 1,5 år. Hvis du starter på uddannelsesforløbet i april, kan du følges med det samme hold gennem hele uddannelsesforløbet.

Uddannelsesforløbet er opdelt på tre spor: tonede diplommoduler, supplerende e-læringsressource og udvalgte studieaktiviteter, der udføres i din egen kliniske praksis. Forløbet er med til at sikre faglig og geografisk sammenhængskraft. Uddannelsesmæssigt består værdien i sammenspillet mellem teori og praksis. Læringen sker igennem involvering og løbende dialog med medstuderende, kolleger, borgere og ledere. Udover at uddannelsesforløbets design faciliterer den enkelte sygeplejerskes læringsproces på modulerne, understøtter det også udviklingen af en grundlæggende læringskultur i praksis, hvor fokus er på gældende diabetesfaglige udfordringer.

På figuren nedenunder kan du visuelt danne dig et overblik over uddannelsesforløbet. 

Fem diplommoduler

Uddannelsesforløbet er opdelt i 5 diplommoduler, og er placeret 3 forskellige steder i Danmark: Jylland, København og Sjælland, på hhv. VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon. Københavns Professionshøjskole er projektleder for de studerende, som starter uddannelsesforløbet sammen, uafhængigt af hvor modulet tages. De 5 diplommoduler med fokus på diabetes er følgende:

 • Koordinering af komplekse forløb – 10 ECTS
 • Udvikling i kliniske praksis – identificering af udviklingsbehov – 5 ECTS
 • Sundhedsfremme og forebyggelse ift. en udvalgt gruppe – 5 ECTS
 • Praktisk vejledning og rådgivning – 5 ECTS
 • Kultur, sundhed og etnicitet – 5 ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du vil tilmelde dig hele uddannelsesforløbet, skal du ind og tilmelde dig hele forløbet under Diabetes sygepleje – Fuldt forløb på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside her. Hvis du blot ønsker at tilmelde dig et enkelt/enkelte moduler, er dette også en mulighed ved at tilmelde dig under modulets navn.

Tilmelding til hele uddannelsesforløbet

Hvis du vil tilmelde dig hele uddannelsesforløbet, skal du ind og tilmelde dig hele forløbet under Diabetes sygepleje – Fuldt forløb på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside her. 

Uddannelsesforløbet indeholder alle 5 diplommoduler, som er beskrevet ovenfor. Forløbet strækker sig fra d. 23. marts 2021 til d. 31. oktober 2022.

Hvis du blot ønsker at tilmelde dig et enkelt/enkelte moduler, er dette også en mulighed ved at tilmelde dig under modulets navn.

Moduler udbudt af Absalon

10. nov. 2021 - 20. jan. 2022
Er du sundhedsprofessionel og vejleder og rådgiver patienter/borgere som en del af din daglige praksis, så er modulet noget for dig. Modulet har…
2. feb. - 7. mar. 2022
Arbejder du med sundhed hos borgere/patienter med anden etnisk baggrund end dansk og oplever kulturmøder som en del af din sundhedsfaglige praksis?…