Del

Min faglighed har fået et kvalitetsløft

Diplomuddannelsen i psykiatri har betydet, at jeg i mit daglige arbejde i langt højere grad integrerer teori med min kliniske praksis. Jeg reflekterer og undre mig ud fra et større perspektiv, idet min faglighed har fået et kvalitetsløft. Mit råderum af muligheder i hverdagen er udvidet, hvilket skaber nye tilgange i arbejdet med mennesker med en psykisk lidelse.

Diplomuddannelsen i psykiatri er tværfaglig og det betyder, at diskussioner om teori og praksiserfaringer i undervisningen bliver set med mange faglige synspunkter og tilgange. Det udfordrer egen refleksion og udvider dermed de faglige kompetence til et større råderum af muligheder, når teori og praksis belyses med en tværfaglig tilgang i stedet for en monofaglig.

Der skal udarbejdes opgaver i slutningen af hvert modul i uddannelsen, og det giver en unik chance for, at arbejde med et område fra egen klinisk praksis, hvor fordybelse i teori udvikler ny viden, som omsættes til nye metoder og tilgange i specialet.  

E-læring er et fleksibelt tillæg til modulerne, hvor holdets deltagere kommunikere uden for undervisningen. Det kan være en diskussion om det teoretiske stof eller feedback på de små opgaver, der arbejdes på løbende. Det er også her, at underviser og studerende uploader information, artikler, undervisningsmateriale, mm, som benyttes på modulerne. E-læring giver mulighed for at logge ind, når det passer i forhold til arbejds- og familieliv.

Diplomuddannelsen i psykiatri har i væsentlig grad medvirket til, at jeg i mit daglige arbejde er meget bevidst om egen kompetence, ansvar og faglighed og dermed udvider min refleksion over de små og store ting i praksis i hverdagen. Uddannelsen har også medvirket til, at jeg i større grad er bevidst om at dele ud af viden, så det kommer mine kollegaer og ikke mindst patienterne til gode.

Mette Esmann, sygeplejerske og klinisk vejleder, Retspsykiatrien Region Sjælland

Diplomuddannelse i psykiatri

Diplomuddannelsen i psykiatri er til fagprofessionelle, der arbejder med mennesker med sindslidelser. Under uddannelsen lærer du at analysere og håndtere psykiatriske problemstillinger fra praksis, ligesom du også udvikler dine faglige kompetencer.