Del

Relationsarbejde i psykiatrien

Valgmodulet fokuserer på at skærpe de fagprofessionelles opmærksomhed på relationsarbejdets betydning, herunder omsorg og læring som potentialer for sindslidendes hverdagsliv. Desuden at inddrage forhold som menneskesyn og etiske refleksioner i det relationelle arbejde.

Se fokusområde under tilmelding

Indhold

  • Teorier om sociale relationer
  • Perspektiver på relationsforståelse
  • Hverdagslivsteori
  • Etik og menneskesyn

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden
  • har viden om og kan reflektere over sociale relationsteoriers betydning for sindslidende
  • har viden om og kan reflektere over sociale relationers betydning for sindslidendes hverdagsliv
Færdigheder

kan analysere, vurdere og formidle relationens betydning for sindslidelse

Kompetencer

kan samarbejde med sindslidende, herunder reflektere over og inddrage perspektiver på menneskesyn og etiske forhold

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display