Del

Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser

Modulet er obligatorisk og fokuserer på professionernes indsats i forhold til arbejdet med mennesker med sindslidelse. Der arbejdes med teorier og metoders betydning for samarbejdet mellem den sindslidende og de fagprofessionelle.

Indhold

 • Forskellige teorier i arbejdet med mennesker med en sindslidelse
 • Forskellige metoder i arbejdet med mennesker med en sindslidelse
 • Den sindslidende, den professionelle, relationen og kontekstens betydning
 • Netværkets betydning for den sindslidende herunder roller og opfattelser af behov og indsats
 • Metoder til og strategier for udvikling af kvalitet i arbejdet – herunder evidensbegrebet
 • Perspektiver på jura, magt og etik i det psykiatriske arbejde.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering.

Viden
 • har viden om og kan reflektere over forskellige faglige og videnskabeligt begrundede teorier og metoder i arbejdet med sindslidende
 • kan reflektere over samarbejdet og kontekstens betydning for forholdet mellem den sindslidende, netværket og den fagprofessionelle
 • kan reflektere over en given indsats på baggrund af den sindslidendes situation ved hjælp af forskellige teorier og metoder
 • har viden om udviklingsbaseret og forskningsbaseret arbejde.
Færdigheder
 • kan anvende forskellige teorier og metoder ud fra forskellige faglige perspektiver
 • kan analysere og begrunde den sindslidendes og netværkets behov for indsatser
 • kan begrunde og formidle valget af metoder overfor den sindslidende, dennes netværk, de fagprofessionelle og samarbejdspartnere
 • kan vurdere, søge og analysere litteratur og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold.
Kompetencer
 • kan påtage sig ansvaret for en given indsats på baggrund af den sindslidendes situation, konteksten, relevante metoder og teorier
 • kan anvende teorier og metoder som grundlag for udvikling af det psykiatriske arbejde i en given psykiatrisk praksis.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler