Del

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse henvender sig til alle med en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) - fx ernærings- og husholdningsøkonomer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, sygeplejersker m.fl.

Uddannelsen er på i alt 60 ECTS point og gennemføres på et niveau svarende til niveauet på de mellemlange videregående uddannelser. 

Uddannelsen sammensættes med følgende:

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS-point)
 • Valgfrie moduler (25 ECTS-point) Mulighed for at vælge 15 ECTS-point fra andre diplomområder
 • 1 afgangsprojekt (15 ECTS-point)

For at opnå ernæringsfaglig diplomuddannelse skal de to obligatoriske moduler gennemføres og mindst 10 ECTS-point skal vælges blandt de retningsspecifikke valgmoduler. Derudover skal afgangsprojektets emne afspejle de valgte modulers indhold.

Du har mulighed for at vælge valgfrie moduler fra andre diplomområder end det ernæringsfaglige fagområde. Disse valgfrie valgmoduler kan højest udgøre 15 ECTS-point af den samlede diplomuddannelse.

De obligatoriske moduler og valgmodulerne skal alle gennemføres og bestås før eksamen på afgangsprojektet.

Et enkelt modul
Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Praktiske informationer

Priser og ansøgningsfrister
 • 5 ECTS-point: 8.000 kr.
  10 ECTS-point: 10.500 kr.
  15 ECTS-point: 13.000 kr.

  Klinisk vejleder: 12.500 kr.
  Der tages forbehold for prisændringer

 • Ansøgningsfrister
  Løbende - se under de enkelte moduler.
  Vi optager nye studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.
Adgangskrav
 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Moduloversigt