Del

Palliation

Bliv opkvalificeret indenfor den palliative indsats og styrk dit nærvær og professionelle tilgang i samspillet med uhelbredeligt syge og deres pårørende.

Målet med den palliative indsats er at fremme livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står overfor de problemer, der er forbundet med at få og leve med livstruende sygdom.

Den palliative indsats har fokus på at forebygge og lindre lidelse gennem behandling af smerter og andre udfordringer af både fysisk, psykisk, social og åndelig karakter, således at uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende oplever størst mulig selvbestemmelse, sammenhæng, nærvær, mening og livskvalitet i den sidste tid.

Praksisnær og fleksibel uddannelse
I undervisningen lægges vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis.

Diplommoduler

Er omfang og/eller tidspunkt ikke optimalt for jer? kan vi skræddersy modulet, så det matcher jeres behov. Kontakt os for yderlige information

Cases

Borgerne har fået en bedre velfærd
9. marts 2019
Holbæk Kommune har en ambition om, at borgerne skal opleve mere værdighed i det palliative forløb.…
Forskning med fokus på praksis
8. marts 2019
Forskning i palliation skal give borgere med en uhelbredelig sygdom bedre livskvalitet i hverdagen.
Palliation handler om at understøtte livet
6. marts 2019
Holbæk Kommune ønsker at øge kompetencerne hos det palliative frontpersonale. Sammen med…
Palliation er andet end smerter
4. marts 2019
100 medarbejdere i Holbæk Kommune har deltaget i et palliativt uddannelsesforløb hos…
Fokus på åndelige og eksistentielle aspekter i den palliative indsats
20. februar 2019
Førhen blev det åndelige og eksistentielle opfattet som et privat anliggende, og svært at tale om, når…
Palliativt diplomforløb samlede sundhedspersonalet
22. november 2017
Sygeplejerske Louise Bang og fysioterapeut og Rie Svensson er blevet bedre til at arbejde sammen om at…
Diplomforløb hjælper borgere med livstruende sygdom
22. november 2017
Et team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter i Solrød Kommune…

Kontakt