Del

Palliativ rehabilitering - Livskvalitet i den sidste del af livet

Hvordan kan vi give den døende mulighed for at udleve ønsker og drømme, så også den sidste tid bliver fyldt med liv, mening og livskvalitet? 

På dette kursus vil du blive introduceret til begreberne autonomi, rehabilitering og palliation. Med afsæt i udvalgte cases vil vi gennemgå begreberne og inddrage den nyeste forskning, inden for området. Med den nye indsigt og viden bliver du klædt på til at støtte op om, at uhelbredeligt syge, døende og deres familier oplever størst mulig selvbestemmelse, sammenhæng, nærvær, mening og livskvalitet i den sidste tid. 

Dette kursus giver: 

  • Viden om hvad begreberne autonomi, palliation og rehabilitering dækker over
  • Med afsæt i særligt udvalgte cases vil vi gennemgå begreberne 
  • Viden om nyeste forskning inden for feltet
  • Viden om de pårørendes oplevelser og behov 
  • Viden om begrebet autonomi og om pårørende og sundhedsprofessionelles indflydelse på den døendes selvbestemmelse og de valg, der træffes
  • Inspiration til dit videre arbejde med at understøtte borgerens selvbestemmelse (autonomi) i din hverdag i praksis

Målgruppe

Kurset er målrettet sundhedsprofessionelle ledere og medarbejdere, der arbejder i den palliative indsats eller med ældre mennesker i livets sidste fase. 

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus kan også tilrettelægges som diplommodul:  Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde

Hvordan vi kan give den døende mulighed for at udleve ønsker og drømme så også den sidste tid bliver fyldt med liv, mening og livskvalitet. Muligheden for at bestemme selv og blive inddraget i beslutningerne er meget vigtige. Vi skal tage udgangspunkt i den enkeltes personlige baggrund, historie, værdier og ønsker. Værdighed handler om at kunne leve i overensstemmelse med sig selv – også når man er afhængig af pleje. Det er altafgørende at kunne bestemme selv og at der bliver taget hensyn til, hvem man er som menneske.

Lektor, Line Lindahl-Jacobsen

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 1 undervisningsdag, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

VI SKRÆDDERSYER GERNE LØSNINGER, DER MATCHER BEHOVET I DIN ORGANISATION

Kontakt