Del

Ergoterapi – teori og praksis i aktivitetsorienteret intervention

Har du brug for et fagligt boost i din kernefaglighed?

Ergoterapeuters unikke bidrag i rehabiliteringsindsatsen er deres grundlæggende fokus på at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 

Deltagerne på dette kursus vil få kendskab til fagets aktuelle udviklingstendenser og få en teoretisk og praktisk indføring i at anvende udvalgte teorier og metoder, inden for aktivitetsbaseret intervention. Modulet er for alle ergoterapeuter, der har brug for et fagligt boost i deres kernefaglighed, og som ikke er professionsbachelorer. 

I forløbet arbejder deltagerne aktivt med deres egen praksis og får mulighed for at reflektere over, udvikle og kvalitetssikre deres praksis. Deltagerne vil efter endt forløb have styrket deres kompetencer til at implementere, dokumentere og evaluere en aktivitetets-baseret intervention.

Indhold:

  • Ergoterapifagets værdigrundlag og aktuelle udviklingstendenser
  • Aktuelle ergoterapeutiske teorier og metoder til at muliggøre aktivitet og deltagelse
  • Anvendelse af teorier og metoder i kvalitets- og praksisudvikling
  • Metoder til dokumentation og evaluering af den ergoterapeutiske praksis
  • Der arbejdes med cases og egne praksiseksempler i alle temaer

Dette kursus giver kompetencer ift: 

  • at anvende ergoterapeutiske teorier og metoder til udvikling af praksis
  • at formidle ergoterapifaglige problemstillinger og muligheder til brugere og andre samarbejdspartnere 
  • at håndtere komplekse situationer i en mono- og tværfaglig kontekst
  • at indgå i samarbejde med borgere om at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagen
  • at udvikle og dokumentere egen praksis og forholde sig kritisk til aktuelle og fremtidige dilemmaer

Målgruppe

Dette kursus er for alle ergoterapeuter, der har brug for et fagligt boost i deres kernefaglighed, og som ikke er professionsbachelorer. 

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus kan også tilrettelægges som diplommodul på 5 ECTS point.

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 3 undervisningsdage, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

VI SKRÆDDERSYER GERNE LØSNINGER, DER MATCHER BEHOVET I DIN ORGANISATION

Kontakt