Del

Kvalitet i fremtiden - Kvalitetsudvikling og implementering for terapeuter i kommuner og privat praksis

Kvalitetsudvikling af din arbejdsplads – hvordan og hvorfor?
4-dages kursus inkl. opfølgende vejledning

Kvalitet i sundhedsvæsenets ydelser er i fokus, og private klinikker står overfor at skulle akkrediteres ligesom kommunerne er undervejs. Har I brug for hjælp til at komme i gang eller få støtte i processen med at implementere nye tiltag er dette kursus måske noget for jeres arbejdsplads.

Det kan være I gerne vil:

  • implementere nationale kliniske retningslinjer for et bestemt område
  • dokumentere effekten af jeres indsats
  • arbejde evidensbaseret med et bestemt område
  • udvikle god praksis for brugerinddragelse og patientuddannelse
  • udvikle egne mål for god kvalitet
  • udvikle tværprofessionel praksis og bidrage til sammenhæng i forløbet for borgeren


På kurset får I redskaber til at komme i gang med kvalitetsudvikling ved at ledelse og kolleger arbejder sammen om implementeringen som et fælles projekt samt metoder til at fastholde og dokumentere den positive udvikling.

Dette kursus giver:

  • Kompetencer til at igangsætte og gennemføre implementering af relevante tiltag til udvikling af kvalitet på din arbejdsplads
  • Kompetencer til at fortsætte processer i kvalitetsudvikling og løbende evaluering heraf

Kursets form og indhold

Med udgangspunkt i kvalitetscirklen undervises i metoder til implementering ud fra cirklens fire trin fra planlægning, afprøvning, evaluering til justering og gennemførelse. I får redskaber til systematisk at planlægge implementeringen ud fra teorier og metoder til evaluering af proces og resultat.

Kurset forløber over fire dage tilrettelagt med to dages indledende undervisning i metoder, behovsafklaring og planlægning af implementering. Efterfølgende tilrettelægges to undervisningsdage med en måned imellem, hvor undervisning og vejledning tager udgangspunkt i den enkelte kursists erfaringer og behov.

Målgruppe

Ledende terapeuter og -medarbejdere i sundhedssektoren herunder i privat praksis

Undervisere

Liselotte Jensen, Fysioterapeut, Master i Rehabilitering, Lektor ved Professionshøjskolen Absalon og Marianne Lindahl, Fysioterapeut, Master of Public Health, Lektor ved Professionshøjskolen Absalon

Ved mere end 8 kursister anbefales det, at der er to undervisere på forløbet. Specielt på de to opfølgende dage, hvor der er elementer med vejledning.

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus kan også tilrettelægges som diplommodul

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 1 undervisningsdag, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

VI SKRÆDDERSYER GERNE LØSNINGER, DER MATCHER BEHOVET I DIN ORGANISATION

Kontakt