Del

Psykiatriske genoptræningsplaner i et rehabiliterings- og recovery perspektiv

Med implementeringen af de psykiatriske genoptræningsplaner står genoptræningscentrene over for nye faglige udfordringer. Dette forløb giver viden om psykiatriske problemstillinger og klæder jer som deltagere på til at møde borgere med sindslidelser i et genoptræningsregi.

Forløbet er målrettet jer, der arbejder som ergoterapeuter og fysioterapeuter, og har brug for at uddybe jeres kendskab til psykiatriske problemstillinger og få nye kompetencer til jeres praksis, når I skal implementere psykiatriske genoptræningsplaner - både på borgerniveau og på et professionelt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau. Undervejs i forløbet bliver der mulighed for at arbejde aktivt med, udvikle og reflektere over egen praksis.

Med implementeringen af psykiatriske genoptræningsplaner står genoptræningscentrene over for nye faglige udfordringer. på dette kursusforløb vil deltagerne få kendskab til psykiatriens organisering og aktører med henblik på at kunne agere i denne nye kontekst. Der bliver plads til at reflektere over dilemmaer og udfordringer, bl.a. i forhold til opgavefordeling mellem parterne og den relationelle koordinering.

Undervejs i forløbet vil der blive mulighed for at arbejde aktivt med og reflektere over egen praksis og udvikling af samme.

Efter endt deltagelse vil deltagerne være i stand til at udvikle egen praksis med baggrund i viden om psykiatrisk og psykosocial rehabilitering og forståelse af recovery som proces.  

Dette kursus giver:   

  • Viden om rehabilitering, recovery og patientrettet forebyggelse som begrebsramme
  • Indsigt i problemstillinger og indsatsformer for borgere med sindslidelser
  • Viden om psykiatriens grundbegreber, sygdomsforståelse, psykiatriske genoptræningsplaner, organisering, mål og kvalitetskriterier
  • Færdigheder i kommunikation, relationsarbejde og konfliktforebyggelse
  • Metoder til ergoterapeutisk og fysioterapeutisk intervention over for borgere med sindslidelser
  • Viden om det lovmæssige landskab for psykosocial rehabilitering; Sundhedslov, servicelov og beskæftigelseslov og det organisatoriske landskab med fokus på samarbejdspartnere, samarbejdsrelationer og muligheder samt relationel koordinering.
  • Opdatering i forhold til nationale- og internationale forskningsresultater 

Målgruppe

Modulet er målrettet ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har brug for at uddybe deres kendskab til psykiatriske problemstillinger og få nye kompetencer til deres praksis ved implementeringen af psykiatriske genoptræningsplaner, både på borgerniveau, professionelt og organisatorisk.

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus kan også tilrettelægges som diplommodul på 10 ECTS point.

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 3 undervisningsdage, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

VI SKRÆDDERSYER GERNE LØSNINGER, DER MATCHER BEHOVET I DIN ORGANISATION

Kontakt