Del

Rehabilitering til mennesker med demens

Ny viden for ergoterapeuter og fysioterapeuter i praksis

Den nationale handlingsplan for demens og Region Sjællands Forløbsprogram sætter fokus på rehabilitering til mennesker med demens.

På dette kursus præsenterer vi nyeste viden og udvikling, inden for udvalgte områder, der har relevans for ergoterapeuter og fysioterapeuter i praksis. 

Dette kursus giver: 

  • Viden om kognitiv rehabilitering til mennesker med demens - betydning og evidens for læringspotentiale, indlæringsprincipper mm.
  • Viden om effekt af individuel vs gruppebaseret intervention
  • Kognitiv rehabilitering som understøttelse af ergo- og fysioterapeutisk intervention
  • Viden om velfærdsteknologi og praktisk anvendelse til mennesker med demens 
  • Kløften mellem demens og teknologi, og hvordan vi kommer over den med fokus på læringspotentiale og hukommelse hos mennesker med demens
  • Viden om danske forskningsresultater om effekten af fysisk træning til mennesker med demens
  • Grundig indføring i, hvordan man arbejder med træning med mennesker, der har kognitive udfordringer ift. kommunikation, motorisk indlæring og motivation
  • Viden om kommunikation med pårørende
  • Inspiration til, hvordan den nye viden omsættes i egen praksis

Undervejs i kurset vil der blive mulighed for at arbejde aktivt med og reflektere over egen praksis og udvikling af samme. 

Målgruppe

Dette kursus er målrettet ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder med mennesker med demens i praksis.

Kompetencegivende uddannelse

Professionshøjskolen Absalon udbyder to moduler om demens på Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, inden for Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er begreber, der er kommet på dagsordenen, også når det gælder indsatser for mennesker med demens.

De to moduler vil tilsammen give et opdateret og aktuelt bud på, hvordan disse begreber skal forstås i relation til mennesker med demens. Det er et område i rivende udvikling, hvor diskussionen ikke mere handler om, hvorvidt det er relevant at tale om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i relation til demens. Diskussionen handler nu om, hvad sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er i relation til demens, og hvordan vi styrker udviklingen af en videnbaseret praksis med borgeren i centrum.

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 2 undervisningsdage, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

VI SKRÆDDERSYER GERNE LØSNINGER, DER MATCHER BEHOVET I DIN ORGANISATION

Kontakt