Del

Rehabilitering - tilbage til arbejdet

Reformerne inden for beskæftigelsesområdet har medført nye krav til medarbejdernes kompetencer ift. at fastholde og inkludere borgere med komplekse problemstillinger og særlige behov på arbejdsmarkedet.

Derfor bliver ergoterapeuter og fysioterapeuter i stigende grad ansat i kommunernes jobcentre og andre enheder i den beskæftigelsesrettede del af rehabiliteringsindsatsen. 

Dette modul giver deltagerne indføring i det tværfaglige arbejdsfelt, arbejdsrettet rehabilitering og viden om relevante modeller, undersøgelsesmetoder og interventionstyper.

Igennem kursusforløbet arbejder deltagerne aktivt med egen praksis og får mulighed for at reflektere over, udvikle og kvalitetssikre egne arbejdsprocesser. 

Deltagerne får på dette forløb styrket deres faglige kompetencer, så de kan bidrage til og indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgere med komplicerede problemstillinger.

Indhold: 

 • Overblik over det lovmæssige og organisatoriske landskab ved arbejdsrehabilitering
 • Arbejdsrettet rehabilitering og inklusion på arbejdsmarkedet - Centrale begreber, problemstillinger og målsætninger
 • Motivationsarbejde, relationsarbejde og handlekompetence
 • Det komplekse forløb og betydningen af en tidlig, koordineret indsats 
 • Terapeutens rolle og opgaver – også i  det tværfaglige samarbejde
 • Mestringsforløb - Individuelt og i grupper
 • Hjælpemiddelformidling i den beskæftigelsesrettede setting
 • Modeller, undersøgelsesredskaber og interventionstyper.
 • Relationel koordinering og relationel velfærd
 • Det store TTA projekt - At gøre det nødvendige
 • Cases fra praksis

Dette kursus giver: 

 • Kompetencer ift. at anvende viden om, analysere og reflektere over borgerens perspektiv og hverdagssituation med særligt fokus på arbejdslivsdelen
 • Kompetencer ift. at identificere, analysere og begrunde problemstillinger i forhold til rehabiliteringsindsats over for den udvalgte gruppe og argumentere for relevante handlemuligheder
 • Kompetencer ift. at analysere og begrunde rehabiliteringsprocesser og definere egne opgaver i disse i et tværfagligt perspektiv
 • Kompetencer ift. at indgå i samarbejde med sygemeldte borgere omkring rehabiliteringsindsatser med særligt fokus på at vende tilbage til arbejdslivet
 • Kompetencer ift. at træffe og fagligt begrunde beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i relation til sygemeldte borgere 

Målgruppe

Modulet er målrettet ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder med arbejdsrettet rehabilitering og arbejdsfastholdelse i jobcentre, TTA-teams, rygcentre, hjerneskadecentre mv.

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus tilrettelægges også som diplommodul på 5 ECTS point. 

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 3 undervisningsdage, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

VI SKRÆDDERSYER GERNE LØSNINGER, DER MATCHER BEHOVET I DIN ORGANISATION

Kontakt