Del

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der styrker din evne til at arbejde analytisk og kritisk.

Vi lægger særlig vægt på at

 • inddrage din praksiserfaring, der kombineret med ny teoretisk viden, kan være med til at udvikle praksisfeltet
 • skabe læringsmiljøer og læringsrum, der giver personlige og faglige kompetencer

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse får du kompetencer til at varetage specialiserede funktioner samt til at indgå i udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet på det sundhedsfaglige område. Endvidere kvalificerer uddannelsen dig til at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i både offentlige og private institutioner.

Sundhedssektoren er en travl arbejdsplads, hvor mulighederne for at uddanne sig kan være en udfordring.

Vi planlægger vores udbud ud fra de vilkår, der eksisterer i sundhedsvæsenet,  så du har mulighed for at uddanne dig, samtidig med at du går på arbejde.

Studieaktivitet og tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges med 1 eller 2 undervisningsdage pr. uge. Vi forventer at du er studieaktiv, i forhold til forberedelse, litteraturlæsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver m.m.

Hvor meget du får fri til dit uddannelsesforløb, er et anliggende mellem dig og din arbejdsplads.

Praktiske informationer

Priser og ansøgningsfrister
 • 5 ECTS-point: 8.000 kr.
  10 ECTS-point: 10.500 kr.
  15 ECTS-point: 13.000 kr.

  Klinisk vejleder: 12.500 kr.
  Der tages forbehold for prisændringer

 • Ansøgningsfrister
  Løbende - se under de enkelte moduler.
  Vi optager nye studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.
Adgangskrav

Minimum på niveau med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, samt mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Cxense Display