Del

Borgernær sundhedspraksis

Borgernær sundhedspraksis foregår tæt på borgerens hverdagsliv og nærmiljø. Borgernære sundhedsindsatser er mangfoldig og stiller krav til sundhedsprofessionelle om at kunne vurdere behov for, begrunde, iværksætte og koordinere samt udvikle kvaliteten af egne og andres faglige indsatser.

Modulet tager afsæt i det faglige og politiske grundlag for den borgernære sundhedspraksis og udvikler specialistforståelse af borgernær sundhedspraksis, færdigheder i kvalitetsudvikling og praktiske handlekompetencer til at håndtere komplekse sundhedsopgaver med afsæt i borgerens livssituation.

Indhold

 • Politiske og faglige styringsdokumenter, standarder og visionspapirer mv. bag ’Det nære sundhedsvæsen’
 • Koordination af indsatser (selvledelse og delegering)
 • Inddragelse af patienter og pårørende
 • Lighed i sundhed
 • Udvalgte metoder til kvalitetsudvikling af borgernære sundhedsindsatser indenfor eksempelvis forebyggelse, behandling og pleje, træning og rehabilitering samt sundheds-it og digitale arbejdsgange

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • Har specialiseret viden om det faglige og politiske grundlag for den borgernære sundhedsindsats
 • Kan forstå og reflektere over konkrete borgernære sundhedstilbud med anvendelse af viden og forskningsresultater

Færdigheder

 • Kan anvende metoder og redskaber til at vurdere og udvikle kvaliteten af borgernære sundheds-indsatser
 • Kan vurdere borgeres individuelle helbredstilstand og sundhedsforudsætninger og i samarbejde med borgere, pårørende og samarbejdspartnere vælge relevante sundhedstilbud
 • Kan analysere praksisnære problemstillinger og koordinere indsatser i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder

Kompetencer

 • Kan håndtere komplekse sundhedsopgaver herunder koordinere egne og andres sundhedsfaglige bidrag til borgernær sundhed
 • Kan indgå i tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt etisk ansvar for at fremme lighed i sundhed
 • Kan vurdere og udvikle kvaliteten af borgerære sundhedsindsatser

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display