Del

Retning: Borgernær sundhed

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Borgernær sundhed giver ret til at anvende betegnelsen: SD i Borgernær sundhed

Den engelske titel er Citizen centred primary health care

Læringsmål, viden, færdigheder og kompetencer

Mål for læringsudbytte for SD i Borgernær sundhed:

Den studerende opnår kompetencer til at træffe beslutninger om og begrunde borgernære sundhedsindsatser på grundlag af sundhedslovgivning samt udviklings
og forskningsbaseret viden og i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere at udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsenet.

Den studerende udvikler specialistforståelse i forhold til at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgeres og deres pårørendes samlede livssituation i
forbindelse med komplekse sundhedsudfordringer.

Den studerende udvikler ligeledes specifikke kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer samt evne til at inddrage borgerens egen handlekraft.

Dette opnås ved, at den studerende gennem integration af praksiserfaring, forsknings- og udviklingsviden erhverver:

Viden

  • Har viden om og metoder til at undersøge og reflektere over kompleksiteten i ældre svækkede borgeres sygdoms- og behandlingsforløb
  •  Kan forstå og reflektere kritisk over udviklingen af det nære sundhedsvæsen og sin egen rolle heri

Færdigheder

  • Kan anvende metoder til systematisk vurdering af komplekse borgernære problemstillinger samt vælge, begrunde og iværksætte relevante handlinger
  • Kan formidle faglig viden til samt inddrage borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i beslutninger og handlinger
  • Kan lede og koordinere egne og andres borgernære sundhedsindsatser

Kompetencer

  • Kan håndtere komplekse pleje- og behandlingsforløb og tage fagligt ansvar for koordinering af sundhedsfaglige indsatser og sammenhæng i tværfaglige og tværsektorielle indsatser
  • Kan påtage sig ansvar for udvikling af samarbejdet med borgere og deres pårørende indenfor rammerne af en professionel etik
  • Kan selvstændigt indgå i fagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om at forebygge eller afkorte uhensigtsmæssige indlæggelsesforløb og skabe kvalitet i overgange mellem

Moduler:

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Cxense Display