Del

Retning: Professionspraksis

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis giver ret til at anvende betegnelsen:
SD i professionspraksis. Den engelske betegnelse er: Diploma of Health. Clinical Practice

Læringsmål

Den studerende skal opnå personlige og faglige kompetencer inden for sundhedsfaglig professions-praksis i relation til den adgangsgivende uddannelse. Uddannelsen er rettet mod enten specialistfor-ståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence.
Dette opnås ved at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering tilegner sig

Viden
  •  om teorier og metoder til at undersøge, analysere og kvalificere et specialiseret område, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige praksis
Færdigheder
  • kan beskrive, analysere, kritisk vurdere, dokumentere og formidle praksisnære problemstillinger samt begrunde valgte handlemuligheder inden for et specialiseret område, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige praksis
Kompetencer
  • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge
  •  kan initiere og deltage i udviklingsarbejde i egen praksis og eller inden for et specialiseret område samt anvende forsknings- og udviklingsarbejde
  • kan selvstændigt indgå i fagligt og t

Moduler:

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Cxense Display