Del

Retning: Professionspraksis

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis giver ret til at anvende betegnelsen:
SD i professionspraksis. Den engelske betegnelse er: Diploma of Health. Clinical Practice

Læringsmål

Den studerende skal opnå personlige og faglige kompetencer inden for sundhedsfaglig professions-praksis i relation til den adgangsgivende uddannelse. Uddannelsen er rettet mod enten specialistfor-ståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Se studieordningen. 

Moduler:

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Cxense Display