Del

Formidling og undervisningspraksis

Modulet sætter fokus på pædagogisk tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af såvel formidlings-, vejlednings- som undervisningsaktiviteter rettet mod patienter, borgere, uddannelsessøgende sundhedsprofessioner i og uden for sundhedssektoren. Modulet tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer, og der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der kan styrke og videreudvikle en sundhedsformidlende og sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Indhold

 • Tilrettelæggelse af læreprocesser og interventionsformer, herunder udvalgt læringsteori
 • Didaktiske teorier og undervisningstilrettelæggelse
 • Vejledning og refleksion som teori og metode.
 • Evaluering som teori og metode
 • Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 • har viden om pædagogisk teori og metode i forhold til sundhedsformidlende aktiviteter, patient- og borgerrettede undervisning samt og kliniske uddannelsesforløb
 • har forståelse for og reflekterer over betydningen af forskellige former for formidlings-, og undervisningspraksis i forhold til praksis.
Færdigheder
 • kan inddrage, beskrive, analysere, vurdere og formidle pædagogisk teori og metode i relation til formidlings- - og undervisningspraksis
 • kan analysere og vurdere de pædagogiske konsekvenser, som en valgt pædagogisk tilgang kan have
 • kan anvender sin viden om formidling og undervisning i praksis
 • kan anvender metoder og redskaber til indsamling og analyse af litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold.
Kompetencer
 • videreudvikler sine pædagogisk-didaktiske evner
 • kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af formidlings- og undervisningspraksis i forhold til praksissituationer.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Start dato: 12. marts 2018

Slut dato: 25. maj 2018

Tidsangivelse: 14/3, 21/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5.

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2018

Pris: 10.500,00 DKK


Uddannelsessekretær:

Inge Ulla Eline Nørregaard Nielsen

7248 2089, ini@pha.dk

Cxense Display