Del

Retning: Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse giver ret til at anvende betegnelsen: SD i sundhedsfremme og forebyggelse
Den engelske betegnelse er: Diploma of Health. Health Promotion and Preventive Care.

Læringsmål 

Den studerende skal opnå personlige og faglige kompetencer inden for sundhedsfaglig professionspraksis til at varetage funktioner i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Uddannelsen er rettet mod enten specialistforståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Den studerende skal kunne skelne mellem og reflektere over forskellige tilgange til Sundhedsfaglig diplomuddannelse  arbejdet med mennesker i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i såvel et individuelt, som et socialt og samfundsmæssigt perspektiv. Se studieordningen. 

Moduler:

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Cxense Display