Del

Sundhed, rehabilitering og ernæring - Skræddersyede forløb

Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i samarbejde og udvikler derfor gerne skræddersyede forløb i et tæt samarbejde med jer.
Vores ambition er at skræddersy kurser, forløb, uddannelser, temadage og workshops, der matcher jeres behov, ønsker og praksis.
Mange af de nedenstående kurser og forløb kan også tilrettelægges som formelt kompetencegivende uddannelse. Kontakt os for at høre mere.

Rehabilitering
Bliv opkvalificeret indenfor rehabilitering - og øg kvaliteten af de borgernære indsatser
Sundhedsfremme
Få kompetencer til at iværksætte effektive helhedsorienterede sundhedsfremmende indsatser
Det gode ældreliv
Styrk de ældre borgeres muligheder for at leve et godt, meningsfuldt og værdigt liv med autonomi, øget funktionalitet og livskvalitet
Tværprofessionelt samarbejde
Øg den organisatoriske kvalitet og skab bedre og mere effektive velfærdsløsninger
Relationel velfærd
Med Relationel velfærd bevæger vi os fra at tænke velfærd som noget, vi giver til borgerne i afmålte ydelser, til at tænke det som noget, vi skaber…
Palliation
Bliv opkvalificeret indenfor den palliative indsats og styrk dit nærvær og professionelle tilgang i samspillet med uhelbredeligt syge og deres…
Cxense Display