Del

Fleksibel diplomuddannelse i psykosocial rehabilitering og recovery

Den fleksible diplomuddannelse i psykosocial rehabilitering og recovery er for dig, der arbejder med psykosocialt rehabiliterende og recoveryorienterede indsatser, der er rettet mod borgere og patienter med sindslidelser og psykisk sårbarhed.

Uddannelsen er tværprofessionel og rettet mod dig, der er sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog, ergo – og fysioterapeut eller anden uddannelse.

Uddannelsen er særligt tonet dels rettet mod arbejdet med psykosociale rehabiliterende og recovery orienterede indsatser, dels rettet mod dette at arbejde tværprofessionelt med borgere og patienter med sindslidelser og psykisk sårbarhed.

Uddannesen er bygget op om studieordninger,  inden for den psykiatriske, den social og den pædagogiske diplomuddannelse og på 4.modul i uddannelsen skal du vælge ét fag ud af tre.

Vi lægger vægt på praksisnær uddannelse, der understreger betydningen af kollegiale tværfaglige fællesskaber og refleksion, hvorfor der vil arbejdes med forundringspunkter fra praksis, som reflekteres og kvalificeres med ny viden, som kan afprøves og føres tilbage til praksis.

Obligatoriske moduler

24. okt. - 21. dec. 2021
Vil du have viden om, og færdigheder indenfor, psykosocial rehabilitering i samarbejdet med mennesker med sindslidelser og psykiske sårbarheder?
Flere tidspunkter
Har du brug for at kvalificere dine faglige kompetencer med hensyn til vejledning, rådgivning og facilitering?
8. mar. - 2. jul. 2021
Opnå forståelse for muligheder og udfordringer i det tværprofessionelle samarbejde samt redskaber og kompetencer til koordinering og udvikling af det…
Flere tidspunkter
Vil du udvikle kompetencer til at undersøge og optimere metodetilgange i egen praksis og egne organisatoriske kontekster, herunder at kunne udvikle…

Valgmoduler - vælg et modul

20. okt. - 8. dec. 2020
Få kompetencer til at arbejde mennesker med psykisk sårbarhed og sindslidelse på baggrund af indsigt i forhold mellem bevidsthed, krop, psyke og…
20. okt. - 8. dec. 2020
Dette modul har fokus på kommunikation og relationsskabelse som vej til øget fysisk og mental sundhed.
Modulet har fokus på indsatser i forhold til beskæftigelse ud fra et psykosocialt rehabiliterende perspektiv og på motiverende samtale.

Obligatorisk afgangsprojekt

13. apr. - 15. nov. 2021
Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Datoplan

Alle moduler udbydes på Campus Roskilde

26.8 - 21.10 2020
Psykosocial rehabilitering - Med fokus på recovery

28.10 - 16.12 2020
Pædagogisk – psykologisk rådgivning og intervention

18.8 - 6.10 2020
Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde

20.10 - 8.12 2020
Et valgfrit modul 

9.2 - 30.3 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis

13.4 - 15.11 2021
Afgangsprojekt