Del

Gratis kurser om hjemløshed – forebyggelse og styrket indsats

Arbejder du med borgere ramt af hjemløshed – eller borgere, som er i risiko for at blive ramt af hjemløshed? Så kan du få ny viden og metoder til at forebygge hjemløshed og styrke indsatsen mod hjemløshed. 

Hjemløshed har store omkostninger – både for den enkelte og for samfundet som helhed. Derfor har professionelle, som arbejder på hjemløseområdet brug for ny viden og metoder i forhold til at forebygge hjemløshed og at styrke indsatsen over for borgere ramt af hjemløshed.

Kurser der afholdes på Campus Roskilde

Bemærk alle kurser afholdes online indtil 30. juni 2021.

Videnskursus (1 dag): Viden om relevante temaer inden for hjemløshed.

På et videnskursus får du ny, konkret viden om relevante temaer inden for hjemløshedsområdet. Kurserne indeholder forskning og viden om en indsats eller tema, og du bliver præsenteret for eksempler fra praksis, hvor man har opnået positive resultater i arbejdet med indsatser, metoder eller målgrupper.

 

Metodekursus (3 dage): Viden, udbredelse og implementering af en konkret indsats eller metode.

På et metodekursus bliver du undervist i en konkret metode. Kurserne omhandler forskning og relevante undersøgelser på området, og du vil blive præsenteret for eksempler fra praksis på, hvordan andre har omsat metoden, og hvilke erfaringer de har med metoden. Du vil få træning i anvendelse af den konkrete metode og de bagvedliggende socialfaglige teorier.

Metodekurserne har et omfang af to kursusdage samt én efterfølgende metodeopfølgningsdag cirka 6 måneder efter gennemført kursus.

Deltagelse på et metodekursus kræver, at kommunen eller boformen har en forudgående samarbejdsaftale med Socialstyrelsen eller anmoder herom i forbindelse med ansøgning om deltagelse på metodekursus. En samarbejdsaftale fås gennem direkte kontakt til Socialstyrelsens rådgivningsfunktion via kursuskatalog@socialstyrelsen.dk

Det er et krav, at relevante ledere deltager på et særskilt ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget. Ledermodulet vil give relevant viden om at lede implementeringsprocesser og understøtte forankring af en given metode eller indsats.

 

 

Specialisering: Ungemodul til bostøttemetoderne CTI og ICM (1 dag)

Kursuskataloget giver mulighed for at specialisere dig yderligere i forhold til at arbejdet med bostøttemetoder for unge og ledelse af medarbejdere på hjemløseområdet: 

Ledermodul til metodekurser (1 dag)

For ledere, der er ansvarlige for medarbejdere, der deltage på et metodekursus

Ledermodulet har fokus på implementering og forankring af metoder og tilgange i kommunen eller på §110 boformen. Det er et krav, at relevante ledere deltager på et ledermodul, såfremt kommune har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

Kursuskatalog til forebyggelse og styrket indsats mod hjemløshed

Kursuskatalog fra Socialstyrelsen med gratis kurser i en række temaer og metoder på hjemløseområdet.

Kursuskataloget er målrettet kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer og øvrige, der arbejder med borgere ramt af hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Skræddersyede kurser til jer

Vi kan skræddersy kursuskatalogets videnskurser og metodekurser, hvis I som kommune eller boform ønsker at uddanne flere medarbejdere. Det er også muligt at skræddersy kurser til 2-3 kommuner/boformer i geografisk nærhed af hinanden, som har behov for kompetenceudvikling på hjemløseområdet. 

Kontakt en konsulent, hvis du vil vide mere.

Kursusleverandører

Undervisningen på kurserne leveres af Professionshøjskolen Absalon og Professionshøjskolen VIA University College.

Se alle kurser på VIAs hjemmeside

Kurserne er for dig, der:

  • arbejder med at levere konkrete tilbud og indsatser for børn, unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed og deres familier.
  • abejder i almene tilbud og har mulighed for at opspore børn, unge og voksne i risiko for hjemløshed, og som samarbejder med myndighedssagsbehandlere og leverandører herom.
  • arbejder som kommunal myndighedssagsbehandler eller medarbejder i en kommune, der arbejder med eller skal arbejde med bostøttemetoder, herunder CTI eller ICM.
  • er leder med ansvar for at sikre kvalitet i arbejdet med borgere i risiko for eller i hjemløshed.