Del

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Lær at tænke innovativt i forhold til opgaveløsning samt at medtænke innovation i et erhvervsskoleperspektiv.

Fremtidens erhvervsskole fordrer en udvidet forståelse af samarbejdet mellem skolens aktører – et samarbejde, hvor erhvervsskolens undervisere må trække på både faglig indsigt og innovativ didaktisk kompetence.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik henvender sig primært til undervisere, mentorer, udviklingskonsulenter samt ledere inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Derudover er uddannelsen relevant for undervisere ved produktionsskolerne og AMU-centrene samt for medarbejdere i kommuner og region, som arbejder med unge samt marginaliserede unge og voksne.

Endvidere kan enkelte moduler være relevante for lærere ved 10. klassecentrene samt være et supplement til folkeskolelærere, som enten er i beskæftigelse eller gerne vil undervise i erhvervsskoleområdet.

Diplomuddannelsen er på niveau med en professionsbacheloruddannelse og kvalificerer dig til at varetage pædagogiske funktioner i bred forstand, både inden for offentlige institutioner og private virksomheder.

Det er en uddannelse, der har praksis som omdrejningspunkt. Koblingen mellem teori og praksis sigter på at kvalificere til at kunne analysere, reflektere og udvikle praksis.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget i moduler og består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. 

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister

5 ECTS-point 6.000,- kr.
10 ECTS-point 9.000,- kr.
Afgangsprojekt 10.000,- kr.
Der tages forbehold for prisændringer.

Ansøgningsfrister:
Se under de enkelte moduler
Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.

Adgangskrav
  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Sammensæt din egen diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kan nemt suppleres med andre diplommoduler fra det pædagogiske fagområde. I Center for Videreuddannelse, anbefaler vi følgende moduler.

  • Innovation og didaktik
  • Didaktik med medier 
  • Børn og unges læreprocesser 

Læs mere om fleksibel diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kan være med til at bidrage til en målrettet og effektfuld kompetenceudvikling på det erhvervspædagogiske felt i Region Sjælland.