Del

Obligatoriske moduler

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik består af seks moduler, tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler (ud af tre) samt et obligatorisk afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Hele uddannelsen skal være færdiggjort på seks år.

10. feb. - 16. jun. 2022
Kvalificer dine kompetencer indenfor undervisning og læring i ungdomsuddannelserne, og lær at håndtere undervisnings- og læringsteori
Kvalificer dine kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning med didaktisk teori.
10. feb. - 6. jun. 2022
Kvalificer din viden om videnskabsteoretiske positioner og metoder i relation til pædagogisk praksis, forskning og udviklingsarbejde.
10. feb. - 17. jun. 2022
Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.