Del

Individuel kompetencevurdering

Hvornår har du brug for en individuel kompetencevurdering (IKV)?
Du har brug for en IKV, når du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en professionsbacheloruddannelse.

Gennem en IKV får du en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Vi vurderer om:

  1. Dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav 
  2. Du med dine kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen
  3. Du har løftet dine studiekompetencer op til et gymnasialt niveau 

Hvad gør du for at få individuel kompetencevurdering?
Ønsker du en individuel vurdering af dine reelle kompetencer, er der to trin du skal igennem:

  1. Du skal lave en ansøgning på www.optagelse.dk. indenfor ansøgningsfristen til kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00 (i vores efteroptagelse følger du den særlige vejledning). På ansøgningen gør du opmærksom på at du søger med særlig tilladelse.
  2. Som bilag til din ansøgning skal du lave et CV samt dokumentation for dine kvalifikationer.

Hvis du får en positiv vurdering, betyder at du har fået dispensation for adgangskravet og at du kvalificerer dig til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. Det er ikke en garanti for optagelse på uddannelsen

Ansøgning
Du søger om optagelse via www.optagelse.dk. der åbner d. 1. februar. Under faneblandet ”Adgangsgrundlag” vælger du ”Ingen adgangsgivende eksamen”. Under fanebladet ”Bilag” tilføjer du dit CV og din dokumentation.

Deadline
Sidste frist for ansøgning om en IKV er den 15. marts kl. 12.00.

Hvornår får jeg svar?
Hvis du får en positiv vurdering, får du svar på din ansøgning sidst i juli, når den koordinerede tilmelding har fordelt pladserne.

Cxense Display