Del

Fremtid og karriere

Ved dit valg af studieretning, praktik og valgmoduler kan du præge din uddannelse i den retning, du ønsker og specialisere dig hen mod dit drømmejob.

Herunder kan du se eksempler på job de forskellige studieretninger kan føre til :

Sundhedsfremme og Diætetik

 • Underviser på social- og sundhedsskoler, erhvervsskoler, tekniske skoler, efterskoler, produktionsskoler, AMU-centre, husholdningsskoler, højskoler m.v.
 • Informationsmedarbejder ved forbrugerrådet, forbrugerinformationen, fødevaredirektoratet, Landbrug og fødevarer etc.
 • Rådgiver/vejleder/coach i forhold til interventioner inden for sundhedsområdet fx i forbindelse med indførelse af sundhedstiltag på arbejdspladser, private såvel som kommunale.
 • Kostvejleder/ernæringskonsulent i livsstilscentre og nationale og internationale hjælpeorganisationer, patientorganisationer.
 • Projektleder i kampagner, skolebespisningsprojekter 
 • Ernæringsvejleder og træner i idrætsklubber på motions-, fitness- og eliteniveau.
 • Konsulent/kost og motionsvejleder for arbejdspladser, institutioner og skoler.
 • Sundhedsmedarbejder i kommunerne, herunder skoler, SFO’er og daginstitutioner, i sundhedssektoren, herunder sygehuse og ældrecentre.
 • Kampagnemedarbejder/projektmedarbejder i interesseorganisationer, bl. a. patientforeninger 
 • Skribent ved dag- og ugeblade/journalistik medarbejder ved specialblade indenfor sundhed, kost, fysisk aktivitet.
 • Beboerrådgiver - botræningskonsulent på institutioner for fysisk og psykisk handicappede. 
 • Kogebogsforfatter

Toningen Klinisk diætetik

 • Forebygger og behandler af livsstilssygdomme og specifikke sygdomme - hvor ernæring/diætetik har en særligt betydning.
 • Klinisk diætist i sygehusregi eller i lægehuse.
 • Privatpraktiserende. 
 • Leder af selvstændig diætetisk klinik.
 • Ernæringskonsulent i medicinalbranchen.
 • Kostvejleder/ernæringskonsulent i livsstilscentre og nationale og internationale hjælpeorganisationer, patientorganisationer.

Fødevarer og Ledelse

 • Produktudvikler i fødevarevirksomheder.
 • Kvalitetsmedarbejder fx med ansvar for kvalitetssikring, hygiejne, kulinarisk kvalitet, sensorisk kvalitet, ernæring, mærkning, anprisning og information.
 • Medarbejder i fødevareindustrien med ansvar for udvikling, innovation af fødevarer og fødevare/måltidskoncepter eller markedsføring.
 • Udvikler af måltidskoncepter fx offentlig bespisning.
 • Projektleder indenfor udvikling af fødevarer, måltider, miljø og service.
 • Leder af mad- og måltidsproduktion i cateringvirksomhed/storkøkkenregi f.eks. på plejehjem, på sygehuse, i skoler og børneinstitutioner, virksomhedskantiner.
 • Informationsmedarbejder i supermarkedskæder med ansvar for kundekontakt.
 • Leder af serviceopgaver/enheder i større virksomheder/koncerner - herunder personale ansvar, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Konsulent i servicesektoren med ansvar for miljø, drift og vedligehold.
 • Vejleder i miljøorganisationer.
 • Tilsynsførende medarbejder i fødevareregionerne.
 • Indkøber til større køkken/fødevareproduktion.
 • Rådgiver eller auditor i forbindelse med kvalitetssikring, miljøstandarder.
Cxense Display