Del

International talentlinje

For dig der vil  være lærer med en international profil

I takt med at antallet af internationale skoler stiger på verdensplan, er der et stigende behov for lærere med interkulturelle kompetencer -  gennemfører du hele talentorløbet  modtager du en særlig udmærkelse på dit eksamensbevis –  en honor’s degree.

Som studerende har du mulighed for at følge enkelte moduler på engelsk fra talentlinjen, eller du kan vælge at følge hele talentforløbet, som også inkluderer obligatoriske studie- eller praktikophold i udlandet.

Dine muligheder:

  1. Hvis du tager enkelte moduler på engelsk fra talentlinjen, vil det fremgå på dit eksamensbevis, at du på modulet har opnået interkulturelle kompetencer.
  2. Du kan også vælge at søge ind på den internationale talentlinje. Du søger først, når du er optaget på læreruddannelsen. Hvis du gennemfører talentlinjen, modtager du en særlig udmærkelse på dit eksamensbevis –  en honor’s degree.

For at gennemføre talentlinjen skal du:

  1. Gennemføre faget ”English as an additional language”
  2. Gennemføre “General Education (KLM)” (et særligt modul på 20 ECTS points)
  3. Tage et semester eller en praktik i udlandet
  4. Gennemføre mindst 3 moduler undervisningsfag, hvor undervisningen foregår på engelsk og indeholder ekstra internationale kompetenceområder.
  5. Indsamle og udvælge materiale gennem studiet i en portfolio og præsentere udvalgt materiale ved en prøve i 7. semester.

Vær opmærksom på, at du også skal gennemføre minimum tre moduler på dansk, og at to af dine praktikker skal være i Danmark heraf en på en international skole. De obligatoriske moduler kan også erstattes med meritgivende fag fra udlandet.

På baggrund af din afsluttende portfolio-eksamen vurderer Professionshøjskolen Absalon, om du har levet op til talentlinjens mål, og dermed kan bestå læreruddannelsen med en honor’s degree.

Adgangskrav

Adgangskravene til den internationale talentlinje på læreruddannelse er de samme som til den ordinære læreruddannelse. Derudover skal du have bestået engelsk på minimum B niveau.

Ansøgning foregår via optagelse.dk, hvor du vælger læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Vordingborg.

Åbent hus på Læreruddannelsen
26. februar 2018 - 28. februar 2018
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Cxense Display